Windows 8: Phân vùng ổ đĩa cứng

Tương tự như Windows Vista và Windows 7, người dùng Windows 8 không cần cài đặt và sử dụng thêm bất kỳ phần mềm nào nếu có nhu cầu tạo các phân vùng ổ đĩa mới trên hệ thống.

Comments Off on Windows 8: Phân vùng ổ đĩa cứng