C – Tìm hiểu về các hàm và thủ tục trong đồ họa

Chương này sẽ giới thiệu các hàm và thủ tục để khởi động hệ đồ hoạ, vẽ các đường và hình cơ bản như hình tròn, cung elip, hình quạt, đường gãy khúc, đa giác, đường thẳng, hình chữ nhật, hình hộp chữ nhật....

Comments Off on C – Tìm hiểu về các hàm và thủ tục trong đồ họa