Go SMS Pro:Bảo vệ tin nhắn SMS trên Android

Go SMS Pro vừa là trình nhắn tin tiện dụng lại hỗ trợ tính năng bảo mật mạnh mẽ cho phép bạn thiết lập mật khẩu khi cần mở các tin nhắn văn bản của mình mà không cần cài đặt thêm bất cứ ứng dụng bảo mật khác.

Comments Off on Go SMS Pro:Bảo vệ tin nhắn SMS trên Android