Smartphone – Giám sát, quản lý máy tính

Người dùng có thể giám sát, quản lý một hay nhiều máy tính từ bất cứ đâu chỉ với chiếc smartphone hoặc máy tính bảng trên tay.

Comments Off on Smartphone – Giám sát, quản lý máy tính