C # – Truyền dữ liệu giữa các Form

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để truyền dữ liệu giữa các form trong C# nhưng không quá rõ ràng , mà nó cũng không quá khó khăn . Bí quyết nằm ở các lớp, các đối tượng Window Form và các hành vi của một lớp .NET.

Comments Off on C # – Truyền dữ liệu giữa các Form