Tăng tốc tải file với EagleGet

Nhu cầu download file dữ liệu là một nhu cầu thường xuyên, tuy nhiên tốc độ tải file mặc định của Windows thường chậm. Để tăng tốc độ tải file bạn có thể sử dụng chương trình hỗ trợ như EagleGet.

Comments Off on Tăng tốc tải file với EagleGet