Nhộn nhịp không khí Rước lộc đầu năm tại Hanoi-Aptech

“Rước lộc đầu xuân” là chương trình học bổng đặc biệt được Hanoi-Aptech triển khai trong thời điểm đầu năm mới Giáp Ngọ 2014.

Comments Off on Nhộn nhịp không khí Rước lộc đầu năm tại Hanoi-Aptech