Nghề lập trình – Con đường lập nghiệp không trải đầy hoa hồng

Không có con đường lập nghiệp nào trải hoa hồng. Vì thế nếu bạn muốn thực sự thành công với nghề lập trình thì hãy học tập và đam mê thực sự. Hãy biến niềm đam mê đó của bạn thành sự thực, để bạn tự tin “thành nghề” và “thành đạt”.

Comments Off on Nghề lập trình – Con đường lập nghiệp không trải đầy hoa hồng