C # – Truyền dữ liệu giữa các Form

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để truyền dữ liệu giữa các form trong C# nhưng không quá rõ ràng , mà nó cũng không quá khó khăn . Bí quyết nằm ở các lớp, các đối tượng Window Form và các hành vi của một lớp .NET.

Comments Off on C # – Truyền dữ liệu giữa các Form

C# – Cơ bản Delegate

Delegate là một kiến thức căn bản cần nắm vững khi bạn nhập môn C#, .NET.Mặc dù bạn có thể cho rằng delegate không cần thiết và tránh sử dụng nó (một cách trực tiếp) nhưng cuối cùng bạn vẫn phải nhận thấy rằng: mình không thể “sống” khi thiếu delegate

Comments Off on C# – Cơ bản Delegate