Hanoi – Aptech mang cơ hội nghề nghiệp tới các bạn trẻ

Theo một báo cáo mới đây của Vụ CNTT – Bộ Thông tin và Truyền thông, từ nay tới năm 2020, Việt Nam cần khoảng 600 ngàn nhân lực làm việc trong lĩnh vực CNTT, trong khi đó, số lượng đào tạo chỉ đáp ứng được khoảng 400 ngàn người, tức là thiếu khoảng 200 ngàn người.

Comments Off on Hanoi – Aptech mang cơ hội nghề nghiệp tới các bạn trẻ