Tôi đã thành công với nghề lập trình, tôi chia sẻ để bạn cũng thành công

Từ trước tới giờ quan điểm sống của Bách khá đơn giản: sống, học tập, làm việc theo sở thích & cảm hứng, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan khác.

Comments Off on Tôi đã thành công với nghề lập trình, tôi chia sẻ để bạn cũng thành công