10 sai lầm phổ biến trong bảo mật thông tin

Khi nhắc tới an toàn thông tin, các mối đe dọa tới các công ty và các công nghệ họ dùng để bảo vệ tài sản dữ liệu quan trọng thường bị hiểu sai và/hoặc phóng đại, theo nhà nghiên cứu Jay Heiser của Gartner.

Comments Off on 10 sai lầm phổ biến trong bảo mật thông tin