ASP.NET MVC – Tạo View trong ứng dụng

Ở bài viết trước chúng ta tìm hiểu cách tạo một controller trong ứng dụng ASP.NET MVC, tuy nhiên kết quả trả về của các action chỉ là các chuỗi ký tự đơn giản. Ở bài viết này, chúng ta sẽ học cách để sử dụng các mẫu (.cshtml) để sinh ra mã HTML trả về cho người dùng.

Comments Off on ASP.NET MVC – Tạo View trong ứng dụng

Lựa chọn mô hình lập trình ASP.NET

ASP.NET cung cấp cho bạn ba mô hình để phát triển web, gồm có: ASP.NET Web Forms, ASP.NET Web Pages và ASP.NET MVC. Bài viết này nhằm giúp bạn lựa chọn mô hình phù hợp với bạn để có thể bắt đầu viết các ứng dụng bằng ASP.NET.

Comments Off on Lựa chọn mô hình lập trình ASP.NET

Hướng dẫn nâng cấp từ ASP.NET MVC 3 lên ASP.NET MVC 4

Cách đơn giản nhất để nâng cấp là tạo ra một ASP.NET MVC mới 4 dự án và sao chép tất cả các views, controllers, code, và các file nội dung từ dự án hiện có 3 MVC cho dự án mới và sau đó để cập nhật các assembly references trong các dự án mới để phù hợp với dự án cũ. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi các tập tin Web.config trong dự án MVC 3, bạn cũng phải kết hợp những thay đổi vào file Web.config trong dự án MVC 4.

Comments Off on Hướng dẫn nâng cấp từ ASP.NET MVC 3 lên ASP.NET MVC 4

Những điểm mới ở ASP.NET MVC 3

ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng hiện có rất dễ dàng. Bài viết này sẽ trình bày về những tính năng mới như: Razor, multi view engine, những cài tiến trong: controller, JavaScript và Ajax, Model Validation, Dependency Injection, và các tính năng mới khác.

Comments Off on Những điểm mới ở ASP.NET MVC 3

Tổng quan và tạo ứng dụng về ASP.NET MVC

Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp dụng mô hình MVC thay vì tạo ứng dụng theo mẫu ASP.NET Web Forms.

Comments Off on Tổng quan và tạo ứng dụng về ASP.NET MVC