Hướng dẫn nâng cấp từ ASP.NET MVC 3 lên ASP.NET MVC 4

Cách đơn giản nhất để nâng cấp là tạo ra một ASP.NET MVC mới 4 dự án và sao chép tất cả các views, controllers, code, và các file nội dung từ dự án hiện có 3 MVC cho dự án mới và sau đó để cập nhật các assembly references trong các dự án mới để phù hợp với dự án cũ. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi các tập tin Web.config trong dự án MVC 3, bạn cũng phải kết hợp những thay đổi vào file Web.config trong dự án MVC 4.

Những điểm mới ở ASP.NET MVC 3

ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng hiện có rất dễ dàng. Bài viết này sẽ trình bày về những tính năng mới như: Razor, multi view engine, những cài tiến trong: controller, JavaScript và Ajax, Model Validation, Dependency Injection, và các tính năng mới khác.

0382020858