Argus Boot Accelerator – Khởi động máy tính trơn tru

Có rất nhiều chương trình hỗ trợ bạn trong việc tăng tốc cho quá trình khởi động của hệ thống. Hầu hết giải pháp đều là tắt đi một số ứng dụng không quan trọng hoặc tự động cắt giảm hiệu suất CPU mà phần mềm chiếm dụng.

Comments Off on Argus Boot Accelerator – Khởi động máy tính trơn tru