Acronis True Image Home 2012 – Phần mềm chuyên gia cứu giữ liệu

Acronis True Image Home 2012 (ATIH 2012) không chỉ hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp, còn trang bị tính năng cho bạn “đóng băng” máy tính chạy thử phần mềm hay cứu hộ hệ thống khi gặp sự cố.

Comments Off on Acronis True Image Home 2012 – Phần mềm chuyên gia cứu giữ liệu