Hanoi – Aptech: Những hình ảnh đáng nhớ ghép nên khoảnh khắc 12 năm

Là một trong những đơn vị tiên phong mang chương trình đào tạo được chuyển giao công nghệ với tập đoàn Aptech Ấn Độ vào Việt Nam, Hanoi – Aptech tự hào là nhà cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành công nghiệp phần mềm trong suốt 12 năm qua.

Comments Off on Hanoi – Aptech: Những hình ảnh đáng nhớ ghép nên khoảnh khắc 12 năm