n-puzzle : Tìm hiểu về cách giải bài toán

Bài toán (hay game) n-puzzle có lẽ rất quen thuộc với chúng ta. Nó được biết đến với nhiều phiên bản và tên gọi khác nhau như 8-puzzle, 15-puzzle, Gem puzzle, Boss puzzle, Game of Fifteen, Mystic Square,…

Comments Off on n-puzzle : Tìm hiểu về cách giải bài toán