Hàng tháng, Hanoi-Aptech tuyển sinh liên tục các khóa học:

  • Lập trình viên Quốc tế (ACCP)
  • Lập trình viên Quốc tế Chất lượng cao
  • Lập trình viên Fast Track
  • Quản trị mạng (ACNA)
  • Kỹ thuật viên Quốc tế (ITT)
  • Tiếng Anh công nghệ thông tin (ePIT)