vn/dang-ky-hoc/lap-trinh-vien-quoc-te/

► Học Lập trình viên quốc tế ACCP tại Hanoi . Net, Windows Store Apps.

  • Bằng do Aptech (Ấn Độ) cấp, được công nhận tại 53 quốc gia.
  • Cơ hội tiếp tục học liên thông tại các trường đại học có uy tín trên thế giới.
  • ► Đối tượng tuyển sinh

    • Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT.
    • Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp.
    • Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.