Thông báo tuyển sinh

Trường Đào tạo Lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các chương trình đào tạo mới 2008

  • Lập trình viên Quốc tế ACCP i7.1
  • Kỹ thuật viên ITT 
  • Quản trị hệ thống (Quản trị mạng) ACNA 
  • Tiếng Anh Công nghệ Thông tin ePIT

Lịch thi đầu vào (GMAT và Tiếng Anh) đối với chương trình ACCP là ngày 05 và 20 hàng tháng

Tư vấn tuyển sinh: (04) 834 4669 / (04) 563 7511 / (034) 821 366

Đăng ký học tại đây