Các bạn học viên thân mến,

Để thuận tiện cho các bạn đi học trong mùa đông, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định lùi lịch học các lớp giờ G và H muộn hơn 30 phút. Cụ thể:

Giờ G: từ 08:00-10:00

Giờ H: từ 10:00-12:00

Thông báo này áp dụng cho các lớp: C0507G, C0511G, C0608H, T0609H, T0607H, T0512H, C0510H, C0412H, bắt đầu từ ngày 04/12/2006. Các giờ học còn lại không có gì thay đổi. Chúc các bạn học tập tốt!