Sức Mạnh Quản Trị Hệ Thống ACNA

Đăng ký và Chi tiết chương trình học

   
· Họ và tên (*) 
· Giới tính 
· Nơi ở hiện nay (*) 
· Số điện thoại 
· Email (*) 
· Năm sinh 
· Nghề nghiệp 
· Bạn biết đến Hanoi-Aptech qua nguồn tin n� o? 
· Bạn có thể học vào các buổi nào? 
   
Lưu ý:
Các mục đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc
      

Chương trình học ACNA

Chương trình bao gồm 4 module và các Seminar về công nghệ cung cấp cho học viên khả năng quản trị, vận hành các dịch vụ căn bản và nâng cao cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền Microsoft Windows Server 2003 và Microsoft Exchange Server.

Module 1: Các khái niệm căn bản về máy tính và mạng máy tính

Đây là module cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về máy tính và mạng máy tính, làm tiền đề để học các module sau. Các nội dung căn bản bao gồm:

 • Tổng quan về phần cứng và phần mềm máy tính 
 • Các hệ thống số 
 • Căn bản về mạng máy tính 
 • Giới thiệu về máy tính ảo (VirtualPC)

Module 2: Quản lý và duy trì hệ điều hành Windows Server 2003

Module 2 trang bị cho học viên khả năng cài đặt, quản lý và duy trì các chức năng cần thiết và căn bản nhất trong mạng doanh nghiệp dựa trên hệ điều hành mạng Windows Server 2003. Module bao gồm những nội dung sau:

 • Giới thiệu, cài đặt và quản trị hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003 
 • Giám sát thực thi hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003 
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu 
 • Bảo trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003 
 • Tìm hiểu về tài khoản người dùng, nhóm người dùng và tài khoản máy tính 
 • Chia sẻ tài nguyên qua mạng 
 • Tìm hiểu và quản lý máy in mạng 
 • Quản lý thiết bị lưa trữ đĩa cứng

Module 3: Cài đặt, quản lý và bảo trì các dịch vụ mạng của Microsoft Windows Server 2003

Module 3 cung cấp cho học viên những kiên thức và kỹ năng cài đặt, vận hành các dịch vụ cao cấp của Windows Server 2003. Những dịch vụ này bao gồm:

 • Cài đặt, quản lý giám sát dịch vụ DHCP 
 • Cài đặt, quản lý giám sát dịch vụ phân giải tên DNS 
 • Bảo mật mạng máy tính: IPSec và bảo mật truyền thông trên mạng 
 • Cấu hình định tuyến và truy nhập từ xa 
 • Bảo trì các dịch vụ mạng

Module 4: Cài đặt và quản lý dịch vụ thư điện tử Exchange Server

Module 4 trang bị cho học viên các kỹ năng cài đặt, quản trị hệ thống mail riêng của doanh nghiệp trên nền Microsoft Exchange Server. Nội dung của module bao gồm các chủ điểm sau:

 • Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Exchange Server 
 • Quản lý tài khoản người dùng thư điện tử và bảo mật thư điện tử 
 • Quản lý thư mục thư điện tử dùng chung 
 • Quản lý tài nguyên phần cứng và phần mêm lưu trữ hộp thư 
 • Sao lưu và khôi phục dữ liệu thư điện tử

Seminars: Các công nghệ mạng máy tính

Đây là những Hội thảo (Seminar) về công nghệ mạng được tổ chức định kỳ do các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT trình bày. Các chủ đề được cung cấp nhằm mở rộng khả năng hiểu biết của học viên về các công nghệ mạng và hệ thống. Những chủ đề nổi bật hiện nay là: 

 • Các vấn đề bảo mật mạng (Firewall, DOS, Virus) 
 • Hệ điều hành Linux.