Seminar ngày 31/03/2007

Thông tin về buổi Seminar

Thời gian:

9h-11h thứ bảy ngày 31/03/2007

Địa điểm:

Phòng Phòng Great Hall-Tầng 2-Tòa nhà Viettronic Đống Đa – Số 56 Nguyễn Chi Thanh.

Tên seminar:

Phân tích và thiết kế hệ thống

Giới thiệu:

Mục đích:

Nhằm cung cấp thêm các kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống giúp cho các bạn học viên hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến việc phân tích và thiết kế CSDL cho project , đặc biệt là các bạn học viên chuẩn bị làm project học kỳ I

Phân tích và thiết kế CSDL là kỹ năng quan trọng nhất để các bạn phân tích được bài toán CSDL và cài đặt đúng mô hình bài toán thực tế và tin học hóa bài toán. 

Với mong muốn cung cấp thêm các kỹ năng cần thiết cho việc phân tích và thiết kế CSDL. Buổi hội thảo sẽ giúp người nghe, đặc biệt là những bạn học viên chuẩn bị làm project học kỳ I thấy tầm quan trọng và lợi ích của việc phân tích và thiết kế CSDL. Từ đó nắm rõ được các phương pháp thiết kế và chuẩn hóa một bài toán quản lý theo mô hình CSDL. 

Bên cạnh đó, buổi hội thảo cũng sẽ giới thiệu với người nghe một số phương pháp thiết kế mô hình ERD và các dạng chuẩn của bài toán thiết kế CSDL. Qua đó giúp các bạn học viên nắm được phương hướng và cách phân tích một bài toán CSDL

Tóm tắt nội dung:

1. Giới thiệu về tầm quan trọng của việc phân tích và thiết kế hệ thống

2. Các nguyên tắc thiết kế mô hình CSDL

3. Các cách biểu diễn mô hình CSDL

4. Các dạng chuẩn để chuẩn hóa mô hình CSDL

Đối tượng tham dự:

– Học viên đang học học kỳ 1 nói chung, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị làm project

– Tất cả các học viên các học kỳ khác khác nếu có quan tâm đến việc phân tích và thiết kế hệ thống

Diễn giả:

Họ và Tên:

                           Nguyễn Thị Ngọc Hương

Nơi làm việc:

                           HN-Aptech

Vị trí:

                           Giảng viên

“Các bạn có thể tải Slides & Source của buổi hội thảo tại đây