Seminar ngày 10/03/2007

Thông tin về buổi Seminar

Thời gian:

           9h-11h thứ bảy ngày 10/03/2007

Địa điểm:

            Phòng Great Hall-Tầng 1-Tòa nhà fafilm 19 Nguyễn Trãi. 

Tên seminar:

           Lập trình PHP với MySQL

Giới thiệu:

          Buổi hội thảo nhằm mục đích giới thiệu những điểm cơ bản về ngôn ngữ kịch bản PHP kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL. Đồng thời giúp  người nghe, đặc biệt là những bạn sinh viên đã học xong môn lập trình Web với ASP – SQL Server có những giải pháp mới để xây dựng những ứng dụng Web Based.

          Bên cạnh đó, buổi hội thảo cũng sẽ giới thiệu với người nghe về những công cụ, những kiểu mẫu (template) để xây dựng các ứng dụng Web Based bằng PHP & MySQL một cách chuyên nghiệp.

Tóm tắt nội dung: 

1.      Giới thiệu về PHP.

2.      Giới thiệu về MySQL.

3.      Giới thiệu những điểm cơ bản về ngôn ngữ PHP.

4.      Giới thiệu về lập trình PHP với MySQL.

5.      Giới thiệu các kiểu mẫu, công cụ dùng với PHP.

Đối tượng tham dự:

          – Học viên đang học học kỳ 2 và cuối học kỳ 1.

         – Tất cả các học viên khác có quan tâm.

Diễn giả:

Họ và Tên:

                           Khúc Tấn Dũng

Nơi làm việc:

                         Hanoi-Aptech

Vị trí:

                        Giảng viên