Mô hình MVC trong ứng dụng web

Giới thiệu seminar:

“The Model-View-Controller (MVC) architecture is a standard architecture for interactive applications.” – Oliver Steel.

“I’m sure those of you like myself have previously seen javascript as clearly only the “V” of the MVC, but with EXT, it’s becoming like a mini-MVC within your application MVC.” – Jason – EXT expert.

Buổi hội thảo sẽ giới thiệu về kiến trúc MVC trong lập trình ứng dụng tương tác, phân tích về một vài mô hình triển khai MVC từ các website thông thường cho đến thế hệ phần mềm trên nền web [RIA]. Đó là những kiến thức rất hữu ích cho các nhà phát triển web. Ngoài ra, buổi hội thảo cũng sẽ giới thiệu về framework javascript ExtJS, một công cụ mới và mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng trên nền web, và sẽ khiến người dùng phải nhìn nhận lại về sức mạnh thật sự của javascript.

Tóm tắt nội dung:

1. Giới thiệu kiến trúc MVC. Phân biệt MVC và n-tiers.
2. Một số triển khai của MVC trên các ứng dụng web. Giới thiệu về RIA.
3. Giới thiệu framework ExtJS, framework đã được sử dụng cho project MovieOnline.
4. Phân tích sự triển khai kiến trúc MVC với 1 ứng dụng demo xây dựng trên EXT.

Đối tượng:

  • Các học viên sắp làm project kỳ 1 và các học viên kỳ 2.
  • Tất cả những bạn đam mê lập trình web.
  • Đặc biệt là những ai quan tâm đến xây dựng các ứng-dụng-trên-nền-web.

Thời gian: 9h, thứ Bảy 12/01/2008
Địa điểm: Great Hall, tầng 01, tòa nhà Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Diễn giả:

Họ và Tên:

  • Nguyễn Huy Dũng

Vị trí:

  • Học viên Hanoi Aptech

Hỗ trợ về chuyên môn:

Họ và Tên:

  • Lã Việt Dũng

Vị trí:

  • Giảng viên HN-Aptech

Các bạn quan tâm có thể download Slides của buổi hội thảo tại đây.