Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2018 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
213AA1608M4-Sep19:45LabSem3Web2 Theory
214AA1608M5-Sep19:45LabSem3Web2 Practical
224A1608M21-Sep19:45LabSem3WCF Theory
225A1608M22-Sep19:45LabSem3WCF Practical
219C1608L14-Sep17:45LabSem4WAJS Theory
221C1608L17-Sep17:45LabSem4WAJS Practical
217C1703H8-Sep8:00ClassSem2Project Evaluation
227C1708M24-Sep19:45LabSem2Java2 Theory
228C1708M25-Sep19:45LabSem2Java2 Practical
230C1712M29-Sep10:00ClassSem1eProject Sem1
215Retake5-Sep9:30LabACCPHDJ Practical
218Retake12-Sep17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
220Retake15-Sep15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
223Retake19-Sep17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
226Retake22-Sep17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
233Retake29-Sep15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
232T1712H23-Sep10:00ClassSem1eProject Evaluation
216T1807I7-Sep13:00LabSem1BSTrap Theory
222T1807I19-Sep13:00LabSem1ANGUJS Theory
229T1807I25-Sep13:00ClassSem1English

Lịch thi tháng 9/2018 của trường Hanoi-Aptech