HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 7/2020

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2020 như dưới đây:

Mã kỳ

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

54

Retake

4/7/2020

10:00:00

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English

55

C1912M

6/7/2020

18:30:00

Lab

Sem1

SQL12 Theory

56

C1912M

8/7/2020

19:30:00

Lab

Sem1

SQL12 Practical

57

C1810GH

11/7/2020

8:30:00

Lab

Sem4

Test E2: WE Theory

58

Retake

11/7/2020

15:30:00

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

46A

C1908M

16/7/2020

19:00:00

Lab

Sem1

C Practical

59

Retake

18/7/2020

15:30:00

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

60

C1908IK

23/7/2020

13:30:00

Lab

Sem2

Java2 Theory

61

C1908IK

23/7/2020

13:30:00

Lab

Sem2

Java2 Practical

62

C1708M

23/7/2020

19:45:00

Lab

Sem4

Test E3: JSP Theory    

63

Retake

23/7/2020

18:30:00

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English

64

C1708M

24/7/2020

19:45:00

Lab

Sem4

Test R1: JSP Practical

65

Retake

25/7/2020

15:30:00

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 7/2020