Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2018 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
149BA1410L7-Jul13:30ClassSem4Project Sem4
187A1603M21-Jul13:30ClassSem4Project Sem4
193A1608M31-Jul19:45LabSem3Web1 Theory
182C1608L19-Jul17:45LabSem4WebEnt Theory
184C1608L20-Jul17:45LabSem4WebEnt Practical
161AC1703H2-Jul9:30LabSem2PHP Theory
162AC1703H3-Jul9:30LabSem2PHP Practical
178C1703H12-Jul9:30LabSem2Bdata Theory
179C1708M12-Jul19:45LabSem2XML Theory
181C1712M17-Jul19:45LabSem1ANGUJS Theory
186N1801M20-Jul19:45LabACNA AdvLinux Theory
189N1801M21-Jul18:30LabACNA AdvLinux Practical
176Retake6-Jul17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
177Retake7-Jul15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
180Retake14-Jul15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
190Retake21-Jul18:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
192Retake28-Jul15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
175T1712H2-Jul10:00ClassSem1ePIT
163AT1712H9-Jul10:00LabSem1ANGUJS Theory
183VTNet119-Jul17:00LabSem2Adv Java Theory
188VTNet121-Jul17:00LabSem2Adv Java Practical
185VTNet220-Jul17:00LabSem2Adv Java Theory
191VTNet223-Jul17:00LabSem2Adv Java Practical