• Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 6/2020 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
49 C1708M 20-Jun 19:45 Lab Sem4 Test E2: WE Theory
47 C1810GH 18-Jun 10:00 Lab Sem3 eProject Submission
48 C1810GH 20-Jun 10:00 Lab Sem3 WCC Theory
40 C1812M 8-Jun 19:45 Lab Sem2 Java2 Theory
42 C1812M 10-Jun 19:45 Lab Sem2 Java2 Practical
44 C1908IK 17-Jun 13:30 Lab Sem2 Java1 Theory
45 C1908IK 17-Jun 13:30 Lab Sem2 Java1 Practical
33A C1908M 3-Jun 19:00 Lab Sem1 PHP Theory
38 C1908M 5-Jun 19:00 Lab Sem1 PHP Practical
46 C1908M 17-Jun 19:00 Lab Sem1 C Practical
37 C1912M 1-Jun 18:30 Lab Sem1 BSTrap Theory
41 C1912M 10-Jun 18:30 Lab Sem1 AnguJS Theory
39 Retake 6-Jun 10:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
43 Retake 13-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
50 Retake 20-Jun 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
51 Retake 25-Jun 18:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
52 Retake 27-Jun 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP