Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 6/2020 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
49C1708M20-Jun19:45LabSem4Test E2: WE Theory
47C1810GH18-Jun10:00LabSem3eProject Submission
48C1810GH20-Jun10:00LabSem3WCC Theory
40C1812M8-Jun19:45LabSem2Java2 Theory
42C1812M10-Jun19:45LabSem2Java2 Practical
44C1908IK17-Jun13:30LabSem2Java1 Theory
45C1908IK17-Jun13:30LabSem2Java1 Practical
33AC1908M3-Jun19:00LabSem1PHP Theory
38C1908M5-Jun19:00LabSem1PHP Practical
46C1908M17-Jun19:00LabSem1C Practical
37C1912M1-Jun18:30LabSem1BSTrap Theory
41C1912M10-Jun18:30LabSem1AnguJS Theory
39Retake6-Jun10:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
43Retake13-Jun15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
50Retake20-Jun15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
51Retake25-Jun18:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
52Retake27-Jun17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP

Lịch thi tháng 6/2020 của trường Hanoi-Aptech