Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 5/2020 như dưới đây.

Mã kỳ thiLớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
17C1708M6-May19:45LabSem3WCC Theory
24C1807M14-May19:00LabSem2BigData Theory
25C1807M14-May19:45LabSem2PCS Practical
27C1807M16-May19:45LabSem2Project Java
22C1810GH12-May10:00LabSem3MCC Theory
26C1810GH14-May10:00LabSem3EAD Practical
34C1810GH30-May10:00LabSem3EHACK Theory
21C1812M12-May19:45LabSem2Java1 Practical
31C1908IK25-May13:30LabSem2XML & JSON Theory
29C1908M20-May19:00LabSem1ePJ Submission
33C1908M29-May19:00LabSem1PHP Theory
20C1912M11-May19:00LabSem1HDJ Theory
23C1912M13-May19:45LabSem1HDJ Practical
18Retake9-May10:00LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
28Retake16-May15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
30Retake23-May15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
32Retake28-May18:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
35Retake30-May17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
19T1908IK9-May13:30ClassACCPProject Sem1

Chúc các bạn thi tốt!

Lịch thi tháng 5/2020 của trường Hanoi-Aptech