Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 5/2019 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
65A1608M8-May19:45LabSem4WebServ Theory
67A1608M9-May19:45LabSem4WEBSERV Practical
42AC1708M2-May19:00LabSem2PHP Theory
43AC1708M3-May19:00LabSem2PHP Practical
49AC1708M16-May19:45LabSem2Bdata Theory
60AC1712H18-May9:30ClassSem2Project Evaluation
66C1807M8-May19:45LabSem1PHP Theory
72C1807M15-May19:45LabSem1PHP Practical
75C1807M18-May13:30ClassSem1Project Evaluation
80C1807M31-May19:45LabSem1C Practical
69C1812M10-May19:45LabSem1AnguJS Theory
73N1812L15-May18:30Lab2ACNA Basic2K8E Theory
76N1812L18-May18:30Lab2ACNA Basic2K8E Practical
68Retake9-May17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
71Retake11-May15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
74Retake16-May17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
77Retake23-May17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
78Retake25-May15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
70AT1810GH2-May9:00LabSem1C Practical
57AT1812GH10-May8:00LabSem1HDJ Theory
58AT1812GH10-May8:00LabSem1HDJ Practical
79T1812GH31-May8:00LabSem1BSTrap Theory

Lịch thi tháng 5/2019 của trường Hanoi-Aptech