• Post category:Lịch thi

April / 2010 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

 

STT
kỳ thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
1 117 01/04 15:45 17:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T2: Java Practical
2 118 02/04 07:15 08:00 HV Retake – HV HV-Sem 1 CF Theory
3 119 02/04 08:15 09:00 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
4 120 02/04 08:15 09:00 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Theory
5 121 02/04 09:30 11:30 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
6 122 02/04 10:15 11:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
7 123 02/04 13:00 15:00 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
8 124 02/04 15:30 17:30 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
9 103A 02/04 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
10 125 02/04 20:00 20:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
11 126 03/04 07:30 09:30 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
12 127 03/04 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
13 128 03/04 09:45 11:45 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
14 104A 03/04 10:15 10:45 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
15 129 03/04 10:15 11:00 Class 3 T0912H Sem 1 Test T2: C Theory
16 130 03/04 13:00 15:00 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
17 150A 03/04 13:30 17:30 Great Hall T0904I Sem 1 Project Evaluation
18 131 03/04 15:30 17:30 HV Retake – HV HV-Sem 1 C Practical
19 132 05/04 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
20 133 06/04 08:00 10:00 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
21 134 06/04 08:15 08:45 Great Hall A0910G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
22 135 06/04 10:00 12:00 Lab 4 C0702H Sem 4 Test T4: WAJS Practical
23 136 06/04 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
24 137 06/04 19:45 21:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
25 138 07/04 10:00 12:00 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
26 139 07/04 10:00 12:00 Lab 3 T0912H Sem 1 Test T3: C Practical
27 140 07/04 14:00 14:45 Class 1 T0910I Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
28 141 08/04 15:45 19:45   Retake   Các môn lý thuyết (ACCP i7.1)
29 142 09/04 08:00 10:00 Lab 4 A0910G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
30 143 10/04 13:30 15:30 Lab 1 T0910I Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
31 144 13/04 15:45 17:45   Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
32 145 14/04 20:00 20:30 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
33 146 15/04 10:15 11:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
34 147 15/04 18:00 18:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T4: EJB Theory
35 148 16/04 17:45 19:45   Retake   Các môn thực hành Java , .Net
36 149 17/04 19:45 21:45 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
37 151 19/04 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
38 152 19/04 10:00 12:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
39 153 19/04 17:45 19:45 Lab 4 C0706L Sem 4 Test T5: EJB Theory
40 154 19/04 18:00 18:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
41 155 20/04 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
42 157 22/04 17:45 19:45 Lab 4 A0803L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
43 158 23/04 16:00 16:45 Lab 2 A0810K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
44 156 23/04 18:00 18:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
45 96A 24/04 13:30 17:30 Great Hall T0908M Sem 1 Project Evaluation
46 160 26/04 19:45 21:45   Retake   Các môn thực hành Sem 1, SSDO
47 161 27/04 15:45 17:45 Lab 4 A0810K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
48 159 27/04 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
49 162 27/04 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
50 163 28/04 17:45 19:45   Retake   Các môn thực hành Java , . Net
51 164 30/04 17:45 19:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical

 

19 Nguyễn Trãi

 

STT

Exam code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Lớp

Kỳ học

Kỳ thi

1

41B

4/1/2010

15:45

16:30

Lab 1

A0910K

Sem 1

Test T2: C Theory

2

44 B

4/3/2010

17:45

18:30

Lab 2

C0808L

Sem 2

Test T6: DCJ Theory

3

45B

4/5/2010

15:45

17:45

Lab 1

A0910K

Sem 1

Test T3: C Practical

4

52

4/7/2010

17:45

19:45

Lab 2

C0808L

Sem 2

Test T7: DCJ Practical

5

53

4/8/2010

13:30

14:15

Class 3

T0911I

Sem 1

Test T4: HDJ & DWMX Theory

6

54

4/8/2010

17:45

18:30

Class 3

N0910L

ACNA

Test T6: E2K3M Theory

7

55

4/10/2010

08:00

 

 

C0710PG

 

Project Evaluation

8

56

4/10/2010

13:00

15:30

Lab ACNA

Retake

ACNA

ACNA Practical

9

57

4/10/2010

13:00

15:30

Lab ACNA

N0910L

ACNA

Test T7: E2K3M Practical

10

58

4/12/2010

13:30

15:30

Lab 3

T0911I

Sem 1

Test T5: HDJ & DWMX Practical

11

59

4/15/2010

19:45

20:30

Lab 1

C0802M

Sem 3

Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory

12

60

4/15/2010

13:30

14:15

Class 3

T0911I

Sem 1

Test E1: English Test

13

61

4/15/2010

17:45

18:30

Lab 3

C0912L

Sem 1

Test T2: C Theory

14

62

4/15/2010

10:00

10:45

Class 3

N0908H

ACNA

Test T8: ISA Theory

15

63

4/21/2010

17:45

18:30

Lab 1

A0711L

Sem 3

Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory

16

64

4/17/2010

13:00

 

 

A0808M

 

Project Evaluation

17

65

4/17/2010

08:00

10:30

Lab ACNA

N0908H

ACNA

Test T9: ISA Practical

18

66

4/19/2010

19:45

21:45

Lab 1

C0802M

Sem 3

Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical

19

67

4/19/2010

17:45

19:45

Lab 3

C0912L

Sem 1

Test T3: C Practical

20

68

4/21/2010

10:00

10:45

Lab 2

C0805H

Sem 3

Test T1: Windows Forms with C# Theory

21

69

4/24/2010

17:45

19:45

Lab 1

A0711L

Sem 3

Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical

22

70

4/21/2010

10:00

10:45

Lab 3

C0809H

Sem 2

Test T6: DCJ Theory

23

71

4/21/2010

19:45

20:30

Lab 2

C0709M

Sem 4

Test T1: WPSJ Theory

24

72

4/23/2010

10:00

10:45

Class 3

N0910H

ACNA

Test T4: W2K3I Theory

25

73

4/23/2010

17:45

19:45

Lab 3

Retake

ACCP

Practical sem 2 ACCPi7.1 (Java & GAJ, DCJ)

26

74

4/24/2010

10:00

12:00

Lab 2

C0805H

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

27

75

4/24/2010

10:00

10:45

Lab 1

A0805H

Sem 3

Test T1: Windows Forms with C# Theory

28

76

4/24/2010

10:00

12:00

Lab 3

C0809H

Sem 2

Test T7: DCJ Practical

29

77

4/24/2010

13:00

 

Class 1

A0905L

Sem 1

Project Evaluation

30

78

4/24/2010

19:45

21:45

Lab 2

C0709M

Sem 4

Test T2: WPSJ Practical

31

79

4/24/2010

17:45

18:30

Class 1

Retake

ACCP

ACCP 2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory

32

80

4/26/2010

08:00

10:30

ACNA 2

N0910H

ACNA

Test T5: W2K3I Practical

33

81

4/27/2010

10:00

12:00

Lab 1

A0805H

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

34

82

4/27/2010

17:45

18:30

Lab 3

C0908L

Sem 1

Test T6: RDBMS Theory

35

83

4/28/2010

17:45

18:30

Lab 3

Retake

ACCP

Theory Sem 1 ACCP i7.1 ( HDJ, EPC, RDBMS)

36

84

4/29/2010

17:45

19:45

Lab 3

Retake

ACCP

Practical ghép ACCP 2003 &

0382020858