Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2019 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
23AA1603M2-Mar19:45LabSem3Web1 Practical
37A1608M18-Mar19:45LabSem4EJB Theory
39A1608M21-Mar19:45LabSem4EJB Practical
42C1708M25-Mar19:45LabSem2PHP Theory
43C1708M26-Mar19:45LabSem2PHP Practical
25AC1712H4-Mar9:30LabSem2Java1 Theory
26AC1712H5-Mar9:30LabSem2Java1 Practical
38C1712H21-Mar9:30LabSem2Java2 Theory
41C1712H22-Mar9:30LabSem2Java2 Practical
33C1712M11-Mar19:45LabSem2Java2 Theory
34C1712M12-Mar19:45LabSem2Java2 Practical
30C1812M7-Mar19:45LabSem1HDJ Theory
32C1812M8-Mar19:45LabSem1HDJ Practical
31Retake7-Mar17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
35Retake14-Mar17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
36Retake16-Mar15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
40Retake21-Mar17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
44Retake28-Mar17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
45Retake30-Mar15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP

Lịch thi tháng 3/2019 của trường Hanoi-Aptech