Lịch thi tháng 2/2009

Cơ sở 56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
103/0210:1511:00Class 1T0809HSem 1Test T6: RDBMS Theory
214/0218:0018:45Lab 1C0709LSem 2Test T10: Advanced Programming in C# Theory
306/0210:0012:00Lab 1T0809HSem 1Test T7: RDBMS Practical
406/0210:1511:00Lab 2C0608HYear 2Test T1: JSPs Theory
507/0217:4519:45Lab 1A0709LSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
607/0210:0012:00Lab 2C0608HYear 2Test T2: JSPs Practical
707/0214:0014:45Class 2T0812ISem 1Test T2: C Theory
807/0214:0017:00Class 3T0804MSem 1Project Evaluation
918/0217:4519:45Lab 1C0709LSem 2Test T11: Advanced Programming in C# Practical
1009/0210:1511:00Class 2T0810HSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
1109/0218:0018:45Lab 1C0808LSem 1Test T6: RDBMS Theory
1211/0217:4519:45Lab 1A0709LSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
1311/0208:1509:00Lab 1C0710GSem 2Test T8: Programming in C# Theory
1411/0213:3015:30Lab 1T0812ISem 1Test T3: C Practical
1511/0216:0016:45Lab 1C0710KSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
1612/0210:0012:00Lab 2T0810HSem 1Test T5: HDJ & DW8 Practical
1712/0217:4519:45Lab 1C0808LSem 1Test T7: RDBMS Practical
1813/0220:0020:45Lab 1C0809MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
1914/0208:0010:00Lab 1C0710GSem 2Test T9: Programming in C# Practical
2014/0215:4517:45Lab 1C0710KSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
2116/0216:0016:45Lab 1C0711KSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
2217/0216:0016:45Lab 1A0810KSem 1Test T2: C Theory
2317/0218:0018:45Lab 2C0612LYear 2Test T4: ADVN Theory
2417/0219:4521:45Lab 1C0809MSem 1Test T5: HDJ & DW8 Practical
2518/0215:4517:45Lab 1C0709KSem 2Test T10: Advanced Programming in C# Theory
2618/0218:0018:45Lab 2C0611LYear 2Test T2: ASPN Theory
2718/02  Great HallEntry Hướng dẫn thi đầu vào
2819/0215:4517:45Lab 1C0711KSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
2920/0215:4517:45Lab 1A0810KSem 1Test T3: C Practical
3020/02  Great HallEntry Entry Exam
3121/0216:0016:45Lab 1A0709KSem 2Test T4: SQL Server Database Theory
3221/0216:0016:45Lab 1C0709KSem 2Test T11: Advanced Programming in C# Practical
3321/0217:4519:45Lab 2C0611LYear 2Test T3: ASPN Practical
3421/02  Lab 1C0805MSem 1Project Evaluation
3525/0210:1511:00Lab 1C0712HSem 2Test T3: XML Theory
3625/0216:0016:45Lab 1A0709KSem 2Test T5: SQL Server Database Practical
3726/0217:4519:45Lab 2C0612LYear 2Test T5: ADVN Practical
3827/0214:0014:45Class 2T0811ISem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory

Cơ sở 19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationLớpKỳ họcKỳ thi
14/2/200910:0010:45Class3N0805HACNATest 6: E2K3M Theory
25/2/200917:4518:30Class 3N0807LACNATest T4: W2K3I Theory
35/2/200910:0010:45Class 2T0809HSem 1Test 2: EPC Theory
45/2/200917:4518:30Lab 1C0608LSem 4Test 3: EJB & J2EE Theory
56/2/200908:0010:30Lab ACNAN0805HACNATest 7: E2K3M Practical
66/2/200919:4520:30Lab 3C0709Msem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
77/2/200913:0015:30Lab ACNAN0807LACNATest T5: W2K3I Practical
87/2/200910:0010:45Class 3N0810HACNATest 2: W2K3E Theory
97/2/200908:0008:45Lab 1C0711GSem 2Test 4: SQL server Database Theory
109/2/200908:0008:45Lab 2C0809GSem 1Test 4: HDJ&DMW8 Theory
119/2/200910:0012:00Lab 2T0809HSem 1Test 3: EPC Pratical
129/2/200917:4519:45Lab 1C0608LSem 4Test 4: EJB& J2EE Practical
1310/2/200919:4521:45Lab 3C0709Msem 2 Test 11: Advanced Programming in C# Practical
1410/2/200908:0010:30Lab ACNAN0810HACNATest 3: W2K3E Practical
1510/2/200910:0010:45Lab1C0609PHSem 3Test T6: Com+ Theory
1610/2/200917:4518:30Class 3T0808Lsem 1Test 4: HDJ&DMW8 Theory
1710/2/200908:0008:45Lab 2C0609GSem 4Test 1: JSPS Theory
1811/2/200917:4519:45Lab 2T0808Lsem 1Test 5: HDJ & DW8 Practical
1911/2/200908:0010:00Lab 1C0711GSem 2Test 5: SQL server Database Practical
2012/2/200919:4520:30Lab 3C0802MSem 2Test 1: Java Theory
2112/2/200908:0010:00Lab 2C0809GSem 1Test 5: HDJ & DW8 Practical
2213/2/200919:4520:30Lab 1C0609MSem 4Test 3: EJB & J2EE Theory
2313/2/200917:4518:30Lab 2C0710LSem 2Test 4: SQL server Database Theory
2413/2/200908:0010:00Lab 2C0609GSem 4Test 2: JSPS Practical
2516/2/200919:4521:45Lab 3C0802MSem 2Test 2: Java Practical
2617/2/200919:4521:45Lab 1C0609MSem 4Test 4: EJB& J2EE Practical
2717/2/200917:4519:45Lab 2C0710LSem 2Test 5: SQL server Database Practical
2820/2/200910:0010:45Lab1C0709HSem 2Test 8: Programming in C# Theory
2921/2/200913:30 Class 1C0805HSem 1 Project Evaluation
3023/2/200908:0008:45Class 3N0809GACNATest 4: W2K3I Theory
3125/2/20098:0010:30Lab ACNAN0809GACNATest 5: W2K3I Practical
3225/2/200910:0012:00Lab 1C0709HSem 2Test 9: Programming in C# Practical
3326/2/200919:4520:30Lab1A0808MSem 1Test 4: HDJ&DMW8 Theory
3427/2/200919:4521:45Lab1A0808MSem 1Test 5: HDJ & DW8 Practical
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước 3 ngày bảo vệ Project
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.