Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 2/2019 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
22A1603M22-Feb19:45LabSem3Web1 Theory
23A1603M23-Feb19:45LabSem3Web1 Practical
11AA1608M16-Feb19:45LabSem4WAJS Theory
12AA1608M18-Feb19:45LabSem4WAJS Practical
25C1712H25-Feb9:30LabSem2Java1 Theory
26C1712H26-Feb9:30LabSem2Java1 Practical
18C1807M14-Feb19:45LabSem1SQL Theory
19C1807M15-Feb19:45LabSem1SQL Practical
21Retake21-Feb17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
24Retake23-Feb15:30LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
27Retake28-Feb15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
16T1810GH15-Feb8:00LabSem1PHP Theory
17T1810GH15-Feb9:00LabSem1PHP Practical

Lịch thi tháng 2/2019 của trường Hanoi-Aptech