• Post published:30/01/2018
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 2/2018 như dưới đây.

Chú ý: học viên của trường nghỉ tết từ ngày 11/2/2018 đến hết ngày 25/2/2018.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
46 A1603M 1-Feb 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory
47 A1603M 2-Feb 19:45 Lab Sem4 XMJ Practical
51 Retake 3-Feb 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
48 Retake 5-Feb 18:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
49 C1708M 6-Feb 19:45 Lab Sem1 ANGUJS Theory
38A C1608K 7-Feb 17:00 Lab Sem3 Web1 Theory
50 C1703H 8-Feb 9:30 Lab Sem2 XML Theory
41A C1608K 9-Feb 15:30 Lab Sem3 Web1 Practical
52 T1710H 28-Feb 9:30 Lab Sem1 BSTrap Theory

Lịch thi tháng 2/2018 của trường Hanoi-Aptech