• Post category:Lịch thi

December /2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT
kỳ thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
1 415C 01-12 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
2 461 01-12 20:00 20:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
3 462 03-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
4 448A 03-12 10:00 12:00 Lab 1 T0909H Sem 1 Test T3: C Practical
5 456A 03-12 10:15 11:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T1: Java Theory
6 452A 03-12 14:00 14:45 Lab 1 T0904I Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
7 465 04-12 08:15 08:45 Great Hall A0910G Sem 1 Test T2: C Theory
8 476A 04-12 13:30 17:30 19NT A0803L Sem 2 eProject Evaluation
9 466 04-12 13:30 15:30 Lab 1 T0904I Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
10 431C 04-12 17:45 19:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
11 467 04-12 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T3: XML Theory
12 468 04-12 19:45 21:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
13 474 05-12 08:30 11:30 19NT C0804H Sem 2 eProject Evaluation
14 469 05-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
15 469 05-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
16 469 05-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
17 475 05-12 13:30 17:30 19NT C0805M Sem 2 eProject Evaluation
18 464A 07-12 10:00 12:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T2: Java Practical
19 479 07-12 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Thi ghép Sem 1 và SSDO Practical (ACCP i7.1,CLC)
20 480 08-12 08:00 10:00 Lab 4 A0910G Sem 1 Test T3: C Practical
21 472A 08-12 13:30 17:30 Great Hall C0702H Sem 3 eProject Evaluation
22 473A 08-12 13:30 17:30 Great Hall C0706L Sem 3 eProject Evaluation
23 416A 09-12 08:15 09:00 Lab 2 C0710G Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
24 470A 09-12 16:00 16:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
25 477A & 478A 09-12 16:45 17:30 Lab 4 Retake   HDJ Theory & WFC#Theory (CLC & ACCP) 
26 471 09-12 20:00 21:00 Great Hall A0909M Sem 1 Test E1: English
27 526 11-12 11:00 11:30 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T3: XML Theory
28 HV 11-12 13:30     Retake   CF Theory
29 423A 12-12 08:00 10:00 Lab 1 C0710G Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
30 484 12-12 10:15 10:45 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
31 481A 12-12 14:00 14:45 Class 1 T0910I Sem 1 Test T2: C Theory
32 482A 12-12 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
33 492 16-12 10:00 12:00 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
34 485A 16-12 13:30 15:30 Lab 1 T0910I Sem 1 Test T3: C Practical
35 483A 18-12 16:00 16:45 Lab 2 A0810K Sem 2 Test T1: Java Theory
36 487 18-12 16:45 17:15 Lab 2 Retake   PCS Theory (CLC)
37 488 18-12 17:15 17:45 Lab 2 Retake   DCJ & DBSJ Theory (CLC)
38 489 18-12 17:45 18:30 Lab 2 Retake   SSDO Theory (CLC & ACCP)
39 493A 18-12 18:30 19:15 Lab 4 Retake   RDBMS Theory (CLC)
40 451A 19-12 08:15 09:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
41 499 19-12 08:30 11:30 Great Hall C0811G Sem 1 Project Evaluation
42 497 19-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
43 486 19-12 13:30 17:30 Great Hall C0612L-Java Year 2 Project Evaluation
44 495A 19-12 13:30 17:30 Great Hall C0903L Sem 1 Project Evaluation
45 495A 19-12 13:30 17:30 Great Hall C0903L Sem 1 Project Evaluation
46 498 19-12 17:45 19:45 Lab 2 Retake   Thi ghép Java & .Net Practical (ACCP i7.1, CLC)
47 455 21-12 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
48 501 21-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
49 501 21-12 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
50 490A 22-12 10:15 11:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
51 491A 22-12 15:45 17:45 Lab 4 A0810K Sem 2 Test T2: Java Practical
52 503 22-12 15:45 16:30 Lab 3 Retake   C Theory (ACCP)
53 504 22-12 17:45 18:15 Lab 3 Retake   CF (CLC)
54 505 22-12 18:30 19:15 Lab 3 Retake   CF (ACCP)
55 507 23-12 14:00 15:00 Lab 1 T0904I Sem 1 Test E1: English
56 527A 24-12 16:00 16:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T3: XML Theory
57 502A 24-12 20:00 20:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T1: Java Theory
58 494A 25-12 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
59 516 26-12 20:00 20:45 Class 2 T0908M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
60 500B 28-12 08:15 09:00 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
61 511A 28-12 14:00 15:00 Lab 1 E0909H Sem 1 Test EB: English
62 517 28-12 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Thi ghép Java & .Net Practical (ACCP 2005, ITT 2005)
63 510A 28-12 19:45 21:45 Lab 1 C0811M Sem 2 Test T2: Java Practical
64 496C 29-12 08:15 09:00 Lab 1 C0906G Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
65 522 30-12 15:45 16:30 Lab 3 Retake   AASP Theory (CLC & ACCP)
66 523 30-12 17:00 17:45 Lab 3 Retake   ASPN Theory (ACCP)
67 508A 30-12 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
68 524 30-12 19:45 21:45 Lab 2 T0908M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
69 506C 31-12 08:00 10:00 Lab 1 C0906G Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
70 509B 31-12 08:00 10:00 Lab 1 C0711G Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
71 514B 31-12 20:00 20:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory


19 Nguyễn Trãi

STT Exam code Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 301 01/12/2009 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T9: PCS Practical
2 294A 02/12/2009 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T2: Java Practical
3 296A 02/12/2009 17:45 18:30 Lab 1 A0711L Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
4 345 04/12/2009 13:30   Class 2 A0803L Sem 2 Project Evaluation
5 346A  04/12/2009 08:00   Class 1 C0804H Sem 2 Project Evaluation
6 302A 05/12/2009 19:45 20:30 Class 3 N0906M ACNA Test T4: W2K3I Theory
7 305 05/12/2009 17:45 19:45 Lab 1 A0711L Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
8 306 05/12/2009 13:00 15:30 ACNA 2 Retake ACNA ACNA Practical
9 347 05/12/2009 08:00   Class 3 C0805M Sem 2 Project Evaluation
10 303A 07/12/2009 19:45 20:30 Class 3 N0902M ACNA Test T8: ISA Theory
11 308 07/12/2009 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T8: PCS Theory
12 304A 08/12/2009 13:00 15:30 ACNA 1 N0906M ACNA Test T5: W2K3I Practical
13 309 08/12/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
14 307A 09/12/2009 13:00 15:30 ACNA 2 N0902M ACNA Test T9: ISA Practical
15 310 09/12/2009 10:00 10:45 Class 3 N0910H ACNA Test T1: CIT Theory
16 311 09/12/2009 15:45 16:30 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T8: PCS Theory
17 312A 11/12/2009 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T9: PCS Practical
18 313 11/12/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
19 314 12/12/2009 15:45 17:45 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T9: PCS Practical
20 316A 15/12/2009 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
21 318 16/12/2009 19:45 20:30 Lab 2 C0709M Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
22 320 16/12/2009 17:45 18:30 Lab 3 Retake Sem 1 Theory TA Sem 1 ACCP i7.1 (CF,EPC,RDBMS)
23 324 17/12/2009 17:45 18:30 Class 3 Retake Sem 1 Theory TV Sem 1 ACCP i7.1 (CF,EPC,RDBMS)
24 325A 18/12/2009 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
25 326 19/12/2009 19:45 21:45 Lab 2 C0709M Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
26 330 19/12/2009 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 1 Practical Sem 1 ACCP i7.1 (HDJ,EPC,RDBMS)
27 331 19/12/2009 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 2 Practical Sem 2 ACCP i7.1 (Java&GAJ,DCJ)
28 323A 21/12/2009 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
29 321A 22/12/2009 08:00 08:45 Class 3 N0905G ACNA Test T6: E2K3M Theory
30 322 22/12/2009 17:45 18:30 Class 3 N0910L ACNA Test T2: W2K3E Theory
31 315A 22/12/2009 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T8: PCS Theory
32 329A 22/12/2009 13:30 14:30 Class 2 E0909I Epit Test English Epit
33 335 23/12/2009 17:45 18:30 Lab 3 Retake Sem 2 Theory Sem 2 ACCP i7.1 (XML,Java&GAJ)
34 336 23/12/2009 17:45 18:30 Class 3 Retake ACCP&ACNA Theory ghép ACCP 2003&2005 + ACNA Theory
35 327A 24/12/2009 08:00 10:30 ACNA 2 N0905G ACNA Test T7: E2K3M Practical
36 328 24/12/2009 13:00 15:30 ACNA 2 N0910L ACNA Test T3: W2K3E Practical
37 332A 24/12/2009 08:00 10:00 Lab 1 C0710PG Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
38 333A 25/12/2009 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T10: ACS Theory
39 319A 26/12/2009 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T9: PCS Practical
40 334A 26/12/2009 19:45 20:30 Lab 3 C0905M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
41 339 26/12/2009 08:00   Class 1 C0805H Sem 2 Project Evaluation
42 317A 28/12/2009 17:45 18:30 Class 3 N0909L ACNA Test T4: W2K3I Theory
43 341 28/12/2009 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
44 337A 29/12/2009 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T11: ACS Practical
45 342 29/12/2009 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP Practical ghép ACCP 2003&2005
46 340A 30/12/2009 13:00 15:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T5: W2K3I Practical
47 338A 30/12/2009 19:45 21:45 Lab 3 C0905M Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
48 344 31/12/2009 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical

– Đối với học viên thi lại:

Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.