Lịch thi tháng 12/2007

DECEMBER 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
121/1216:0016:45Lab 1A0709KSem 1Test T2: C Theory
225/1215:4517:45Lab 1A0709KSem 1Test T3: C Practical
328/1218:0018:45Great HallA0709LSem 1Test T2: C Theory
422/1210:0010:45Great HallA0711HSem 1Test T1: CF Theory
522/1208:0011:30Great HallC0412HYear 2Project Evaluation
625/1220:0020:45Lab 2C0508MYear 2Test T1: JSPS Theory
728/1219:4521:45Lab 2C0508MYear 2Test T2: JSPS Practical
826/1210:1511:00Lab 2C0510HYear 2Test T1: JSPS Theory
929/1210:0012:00Lab 2C0510HYear 2Test T2: JSPS Practical
1024/1210:1511:00Lab 2C0510PYear 2Test T2: ASP.Net Theory
1127/1210:0012:00Lab 2C0510PYear 2Test T3: ASP.Net Practical
1206/1220:0020:45Lab 2C0512MYear 2Test T6: Com + Theory
1319/1210:1511:00Lab 1C0608HSem 2Test T6: Winforms Theory
1422/1210:0012:00Lab 1C0608HSem 2Test T7: Winforms Practical
1524/1218:0018:45Lab 2C0608LSem 2Test T5: .Net & C# Theory
1605/1216:0016:45Lab 2C0609KSem 2Test T5: .Net & C# Theory
1725/1216:0016:45Lab 2C0610KSem 2Test T3: Java Simplified II Theory (1)
1828/1216:0016:45Lab 2C0610KSem 2Test T3: Java Simplified II Theory (2)
1914/1218:0018:45Lab 2C0612LSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
2014/1218:4519:30Lab 2C0612LSem 2Test T1: Java Simplified I Theory (2)
2118/1217:4519:45Lab 2C0612LSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
2201/1218:0018:45Lab 2C0706LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2305/1217:4519:45Lab 2C0706LSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
2407/1208:1509:00Lab 1C0708GSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2511/1208:0010:00Lab 1C0708GSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
2611/1218:0018:45Lab 1C0709LSem 1Test T2: C Theory
2712/1218:0018:45Lab 1C0709LSem 1Test T2: C Theory (2)
2814/1217:4519:45Lab 1C0709LSem 1Test T3: C Practical
2905/1208:3011:30Great HallEntry Dec 2007 Entry Exam
3005/1208:3011:30Class 1Entry Dec 2007 Entry Exam
3105/1218:0020:30Great HallEntry Dec 2007 Entry Exam
3220/1208:3011:30Class 1Entry Dec 2007 Entry Exam (2)
3320/1208:3011:30Class 2Entry Dec 2007 Entry Exam (2)
3420/1218:0020:30Great HallEntry Dec 2007 Entry Exam (2)
3508/1213:3017:30Great HallT0611IITTProject Evaluation
3622/1214:0017:30Great HallT0702HSem 1Project Evaluation
3729/1214:0017:30Great HallT0704LSem 1Project Evaluation
3829/1218:0018:45Great HallT0705LSem 1Test T7: SQL2 Theory
3926/1220:0020:45Great HallT0707MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
4029/1219:4521:45Lab 1T0707MSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
4124/1208:1509:00Great HallT0710GSem 1Test T2: C Theory
4227/1208:0010:00Lab 1T0710GSem 1Test T3: C Practical
4303/1214:0014:45Great HallT0711IITTTest T1: CF Theory
4424/1216:0016:45Great HallT0711KSem 1Test T2: C Theory
4527/1215:4517:45Lab 1T0711KSem 1Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
101/1213:30Class 1C0607LSem 2Project Evaluation
203/1208:0008:45Lab 3C0611GSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
303/1214:0014:45Class 1T0709ISem 1Test T2: C Theory
405/1217:4518:30Lab 2C0610LSem 2Test T5: .Net & C# Theory
505/1217:4518:30Class 3T0710LSem 1Test T1: CF Theory
606/1208:0010:00Lab 3C0611GSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
707/1215:4516:30Class 3N0709KACNAW2K3E- Test
807/1213:3015:30Lab 1T0709ISem 1Test T3: C Practical
908/1208:00Class1C0703LSem 1Project Evaluation
1010/1213:0015:30Lab ACNAN0709KACNAW2K3E Practical- Test
1112/1217:4518:30Class 3N0708LACNAW2K3E- Test
1212/1208:0008:45Class 3N0705GACNAE2K3M- Test
1312/1215:4516:30Lab 1C0710KSem 1Test T1: CF Theory
1413/1215:4516:30Class 3N0707KACNAW2K3I- Test
1513/1214:0014:45Class 1T0704ISem 3Test T6: SQL 1 Theory
1614/1213:0015:30Lab ACNAN0708LACNAW2K3E Practical- Test
1714/128:0010:30Lab ACNAN0705GACNAE2K3M- Practical – Test
1815/1213:0015:30Lab ACNAN0707KACNAW2K3I Practical- Test
1918/1210:0010:45Lab 1C0609PHSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2020/1217:4518:30Lab 1C0512LSem 3Test T4: Adv.Net Theory
2120/1219:4520:30Lab 1C0611MSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2221/1208:0008:45Lab 2C0609GSem 2Test T6: Winforms Theory
2321/1210:0012:00Lab 1C0609PHSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2421/1219:4520:30Class 3N0705MACNAE2K3M- Test
2522/1217:4518:30Lab 1C0505LSem 4Test T5: XML & XMWSJ Theory
2624/1217:4519:45Lab 1C0512LSem 3Test T5: Adv.Net Practical
2724/1219:4521:45Lab 1C0611MSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2824/1219:4520:30Lab 2C0609MSem 2Test T6: Winforms Theory
2924/1213:0015:30Lab ACNAN0705MACNAE2K3M- Practical – Test
3025/1208:0010:00Lab 2C0609GSem 2Test T7: Winforms Practical
3126/1217:4519:45Lab 1C0505LSem 4Test T6: XML & XMWSJ Practical
3226/1219:4520:30Lab 3C0603MSem 3Test T2: ASP.Net Theory
3327/1219:4521:45Lab 2C0609MSem 2Test T7: Winforms Practical
3429/1213:30Class 1C0411KSem 4Project Evaluation
3529/1213:30Class 1C0608LSem 2Project Evaluation
3629/1208:00Class 1T0612ISem 3Project Evaluation
3729/1208:0008:45Class 3N0708GACNAW2K3I- Test
3829/1219:4521:45Lab 3C0603MSem 3Test T3: ASP.Net Practical
3931/1217:4518:30Lab 3C0605LSem 3Test T1: XML-UML Theory
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.