• Post category:Lịch thi

January /2010 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT
kỳ thi
Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
1 528 04/01 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
2 529 04/01 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn Java & .Net Practical (ACCP i7.1, CLC)
3 513B 04/01 18:00 18:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T1: Java Theory
4 530 05/01 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
5 530 05/01 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
6 520B 05/01 17:45 19:45 Lab 2 C0810L Sem 2 Test T2: Java Practical
7 521A 05/01 19:45 21:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
8 515B 06/01 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
9 531 06/01 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn lý thuyết (ACCP 2005)
10 518B 07/01 18:00 18:45 Lab 2 C0709L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
11 532 08/01 10:15 11:00 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
12 570 09/01 10:00 11:00   Retake   Project Evaluation
13 533 09/01 16:00 16:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
14 534 11/01 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1 (ACCP 2005, ACCP i7.1, CLC)
15 525B 11/01 17:45 19:45 Lab 2 C0709L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
16 535 11/01 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn Java & .Net Practical (ACCP i7.1, CLC)
17 536 12/01 10:00 12:00 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
18 537 12/01 14:00 14:45 Lab 1 T0904I Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
19 512A 12/01 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
20 538 13/01 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
21 539 13/01 16:00 16:45 Class 1 T0909K Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
22 540 14/01 15:45 17:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1 (ACCP 2005, ACCP i7.1, CLC)
23 540 14/01 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn thực hành Sem 1 (ACCP 2005, ACCP i7.1, CLC)
24 541 15/01 13:30 15:30 Lab 1 T0904I Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
25 519A 15/01 17:45 19:45 Lab 4 A0709L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
26 542 15/01 17:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn Java & .Net Practical (ACCP 2005)
27 543 16/01 08:00 11:30 Great Hall C0710G Sem 3 eProject Evaluation
28 544 16/01 15:45 17:45 Lab 1 T0909K Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
29 545 16/01     Great Hall C0612L-Net Year 2 Project Evaluation
30 546 18/01 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
31 547 19/01 10:15 11:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
32 548 19/01 15:45 19:45 Lab 4 Retake   Các môn lý thuyết (ACCP i7.1) & English
33 549 20/01 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
34 550 20/01 16:00 16:45 Class 1 T0909K Sem 1 Test E1: English
35 549 20/01 17:30 20:00 Great Hall Entry   Entry Exam
36 552 21/01 16:00 16:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
37 553 22/01 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
38 554 22/01 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Các môn Java & .Net Practical (ACCP 2005)
39 555 23/01     Great Hall A0902M Sem 1 Project Evaluation
40 551A 25/01 10:15 11:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
41 557 25/01 14:00 14:45   C0902I Sem 2 Test T3: XML Theory
42 558 25/01 15:45 17:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
43 559 25/01       C0902QK HV-Sem 1 Test T2: C Theory
44 560 26/01       C0904QH HV-Sem 1 Test T2: C Theory
45 561 27/01 18:00 18:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
46 562 27/01       C0901QI HV-Sem 1 Test T2: C Theory
47 563 27/01       C0903QG HV-Sem 1 Test T2: C Theory
48 556A 28/01 10:00 12:00 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
49 564 29/01 18:00 18:45 Lab 4 A0810L Sem 2 Test T1: Java Theory
50 565 30/01 08:15 08:45 Lab 4 A0909G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
51 571 30/01 10:15 11:00 Class 3 T0912H Sem 1 Test T1: CF Theory
52 566 30/01 17:45 19:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
53 567 30/01 20:00 20:30 Lab 4 A0909M Sem 1 Test T2: C Theory
54 568 30/01 20:00 20:45 Class 2 T0908M Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
55 569 30/01     Lab 2 T0904K Sem 1 Project Evaluation

 

19 Nguyễn Trãi

STT Exam code Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
1 340C 1/4/2010 13:00 15:30 ACNA 1 N0909L ACNA Test T5: W2K3I Practical
2 341A 1/4/2010 19:45 20:30 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
3 343A 1/4/2010 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T10: ACS Theory
4 349 1/6/2010 15:45 16:30 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T10: ACS Theory
5 386 1/6/2010 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 2 Test T11: ACS Practical
6 344A 1/7/2010 19:45 21:45 Lab 1 C0802M Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
7 350 1/7/2010 08:00 10:00 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T11: ACS Practical
8 351 1/8/2010 10:00 10:45 Lab 1 A0805H Sem 2 Test T6: DCJ Theory
9 352 1/8/2010 17:45 18:30 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T2: C Theory
10 353 1/8/2010 13:00 15:30 ACNA 2 Retake ACNA ACNA Practical
11 354 1/9/2010 15:45 17:45 Lab 1 A0809K Sem 2 Test T11: ACS Practical
12 355 1/11/2010 10:00 12:00 Lab 1 A0805H Sem 2 Test T7: DCJ Practical
13 356 1/12/2010 17:45 19:45 Lab 3 C0908L Sem 1 Test T3: C Practical
14 357 1/13/2010 15:45 16:30 Lab 2 C0807K Sem 2 Test T6: DCJ Theory
15 358 1/16/2010 15:45 16:30 Class 1 A0910K Sem 1 Test T1: CF Theory
16 359 1/16/2010 15:45 17:45 Lab 2 C0807K Sem 2 Test T7: DCJ Practical
17 387 1/16/2010 19:45 20:30 ACNA 1 N0906M ACNA Test T6: E2K3M Theory
18 388 1/19/2010 13:00 15:30 ACNA 1 N0906M ACNA Test T7: E2K3M Practical
19 363 1/22/2010 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 1 Practical Sem 1 ACCP i7.1 (HDJ,EPC,RDBMS)
20 364 1/23/2010 10:00 10:45 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T8: PCS Theory
21 369 1/25/2010 13:30 14:15 Class 3 T0911I Sem 1 Test T2: C Theory
22 370 1/25/2010 17:45 19:45 Lab 3 Retake Sem 2 Practical Sem 2 ACCP i7.1 (Java&GAJ,DCJ)
23 361 B 1/26/2010 10:00 10:45 Class 3 N0908H ACNA Test T4: W2K3I Theory
24 371 1/26/2010 17:45 18:30 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
25 372 1/26/2010 10:00 10:45 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
26 366A 1/27/2010 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T10: ACS Theory
27 374 1/27/2010 10:00 12:00 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T9: PCS Practical
28 377 1/27/2010 17:45 18:30 Lab 3 Retake Sem 2 Theory Sem 2 ACCP i7.1 (XML,Java&GAJ)
29 382 A 1/27/2010 15:45 16:45 Class 1 A0910K Sem 1 Test E1: English Test
30 367 B 1/28/2010 08:00 10:30 ACNA 2 N0908H ACNA Test T5: W2K3I Practical
31 365 A 1/28/2010 08:00 08:45 Class 3 N0905G ACNA Test T8: ISA Theory
32 378 1/28/2010 13:30 15:30 Lab 3 T0911I Sem 1 Test T3: C Practical
33 379 1/28/2010 17:45 18:30 Class 3 Retake ACCP & ACNA ACCP Theory + ACNA Theory
34 380 1/29/2010 17:45 19:45 Lab 1 A0905L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
35 381 1/29/2010 10:00 12:00 Lab 3 C0909H Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
36 368 A 1/30/2010 13:00   Class 1 C0709M Sem 3 Project Evaluation
37 375 A 1/30/2010 08:00 08:45 Lab 1 C0710PG Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
38 373 A 1/30/2010 08:00 10:30 ACNA 2 N0905G ACNA Test T9: ISA Practical
39 376A 1/30/2010 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Sem 2 Test T11: ACS Practical
40 384 1/30/2010 17:45 18:30 Lab 1 A0711L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
41 385 1/30/2010 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACCP Practical ghép ACCP 2003&2005

– Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.