Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 12/2018 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
292A1603M14-Dec19:45LabSem3WF2 Theory 
293A1603M15-Dec19:45LabSem3WF2 Practical 
281C1608L8-Dec17:45LabSem4WebServ Theory
285C1608L11-Dec17:45LabSem4WEBSERV Practical
217AC1703H1-Dec8:00ClassSem2Project Sem2 Evaluation
299C1708M22-Dec19:45ClassSem2Project Evaluation
276C1712M1-Dec13:30ClassSem1Project Sem1 Evaluation
286C1807M11-Dec13:30LabSem1eProject India Start date
288C1807M13-Dec19:45LabSem1ANGUJS Theory
278Retake6-Dec17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
283Retake8-Dec15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
291Retake13-Dec17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
295Retake20-Dec17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
298Retake22-Dec15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
279Retake-K77-Dec8:00LabSem4WAJS Practical  (lần 3)
280Retake-K77-Dec10:00LabSem4WAJS Theory (lần 3)
289Retake-K713-Dec8:00LabSem4WPSJ Practical (lần 3)
290Retake-K713-Dec10:00LabSem4WPSJ Theory (lần 3)
296Retake-K721-Dec8:00LabSem4WAJS Practical  (lần 3)
297Retake-K721-Dec10:00LabSem4WAJS Theory (lần 3)
257BT1712H1-Dec10:00ClassSem1Project Sem1 Evaluation
253AT1807I6-Dec  Sem1eProject Submission
294T1807I15-Dec13:00ClassSem1Project Evaluation
266T1810GH1-Dec8:00LabSem1ANGUJS Theory
277T1810GH6-Dec8:00ClassSem1English
282T1810GH8-Dec8:00LabSem1eProject India Start date
284VTNET310-Dec16:00LabSem2Advanced Java Theory
287VTNET312-Dec16:00LabSem2Advanced Java Practical

Lịch thi tháng 12/2018 của trường Hanoi-Aptech