Lịch thi tháng 11/2008

56 Nguyễn Chí Thanh

No

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Class

Sem 

Exam Name

104/1117:4519:45Lab 2C0704LSem 2Test T11: Advanced Programming in C# Practical
204/1120:0020:45Lab 1C0805MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory (1)
305/1108:0008:45Lab 2C0703GSem 2Test T10: Advanced Programming in C# Theory
405/11  Great HallEntry Entry Exam
505/11  Great HallEntry Entry Exam
505/11  Great HallEntry Entry Exam
605/1117:4519:45Class 3A0709LSem 2Test T4: SQL Server Database Theory
706/1118:0018:45Class 3A0709LSem 2Test T5: SQL Server Database Practical
807/1118:0018:45Great HallA0803LSem 1Test T6: RDBMS Theory (1)
907/1107:3009:30Lab 2C0703GSem 2Test T11: Advanced Programming in C# Practical
1007/1117:4519:45Lab 3Retake Các môn thực hành Java
1107/1108:0008:45Lab 2C0709GSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
1207/1119:4521:45Lab 1C0805MSem 1Test T5: HDJ & DW8 Practical
1408/1117:4519:45Lab 3Retake Các môn thực hành .Net
1508/1107:3009:30Lab 2C0709GSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
1708/1117:4519:45Great HallA0803LSem 1Test T7: RDBMS Practical
1310/1110:1511:00Great HallA0805HSem 1Test T2: C Theory
811/1118:0018:45Great HallA0803LSem 1Test T6: RDBMS Theory (2)
18111/11  Great HallePIT Thi đầu vào ePIT
1211/1119:4521:45Lab 1C0805MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory (2)
1811/1110:0012:00Great HallA0805HSem 1Test T3: C Practical
1912/1108:1509:00Lab 1T0809GSem 1Test T2: C Theory
2012/1110:1511:00Lab 2C0608HYear 2Test T7: Web Services and Security in .Net
2213/1116:0016:45Lab 1C0711KSem 2Test T3: XML Theory
2313/1108:0010:00Lab 1T0809GSem 1Test T3: C Practical
2114/1118:0018:45Lab 2C0706LSem 2Test T8: Programming in C# Theory
1615/11  Class 3C0511GYear 2Project Evaluation
2415/1108:1509:00Lab 2C0711GSem 2Test T1: Java Theory
2515/1117:4519:45Lab 2C0706LSem 2Test T9: Programming in C# Practical
2615/1110:1511:00Great HallA0809HSem 1Test T1: CF Theory
2717/1108:0010:00Lab 2C0711GSem 2Test T2: Java Practical
2817/1110:1511:00Class 2T0810HSem 1Test T2: C Theory
3020/1110:0012:00Lab 2T0810HSem 1Test T3: C Practical
2921/11  Great HallEntry Entry Exam
3122/1116:0016:45Lab 1C0710KSem 2Test T3: XML Theory
3222/1118:0018:45Lab 1C0709LSem 2Test T6: Distributed Computing in Java Theory
3325/1120:0020:45Lab 1C0809MSem 1Test T2: C Theory
3426/1117:4519:45Lab 1C0709LSem 2Test T7: Distributed Computing in Java Practical
3528/1119:4521:45Lab 1C0809MSem 1Test T3: C Practical
3629/11  Class 3T0801LSem 1Project Evaluation
3729/1118:0018:45Class 3A0709LSem 2Test T3: XML Theory

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationLớpKỳ họcKỳ thi
13/11/200808:3009:30Class 1  Thi thử đầu vào
25/11/200808:3011:30Class 1  Thi đầu vào
36/11/200819:4521:45Lab 2C0611Msem 5Test 3: ASP.Net Practical
47/11/200815:4516:30Lab 1C0704KSem 2Test T8: Programming in C# Theory
58/11/200810:0010:45Class 3N0810HACNATest 1: CIT Theory
68/11/200808:0011:30Lab ACNAN0805HACNARetake W2K3E Practical
78/11/200810:0010:45Lab 2C0805HSem 1 Test 4: HDJ & DWMX Theory
88/11/200810:0010:45Class 1A0805HSem 1Test 2: C Theory
910/11/200809:3011:30Class 1A0805HSem 1Test 3: C Pratical
1011/11/200815:4517:45Lab 1C0704KSem 2Test T9: Programming in C# Practical
1112/11/200809:3011:30Lab 2C0805HSem 1 Test 5: HDJ & DWMX Practical
1212/11/200819:4520:30Lab 2C0711MSem 2Test 1: Java Theory
1313/11/200810:0010:45Lab 1C0710HSem 2Test 1: Java Theory
1414/11/200819:4520:30Lab 3C0709Msem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
1514/11/200810:0010:45Class 2T0809HSem 1Test 1: CF Theory
1615/11/200808:0008:45Lab 1C0710PGSem2Test 1: Java Theory
1715/11/200819:4521:45Lab 2C0711MSem 2Test 2: Java Practical
1815/11/200813:30 Class 1C0512LSem 4Project Evaluation
1917/11/200807:3009:30Lab 1C0710PGSem2Test 2: Java Practical
2017/11/200809:3011:30Lab 1C0710HSem 2Test 2: Java Practical
2117/11/200808:0008:45Lab 2C0809GSem 1Test 2: C Theory
2217/11/200817:4518:30 C0608LSem 4Test 1: JSPS Theory
2318/11/200819:4521:45Lab 3C0709Msem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
2418/11/200817:4518:30Lab 2C0605LSem 4Test 3: EJB & J2EE Theory
2518/11/200808:3009:30Class 1  Thi thử đầu vào
2620/11/200817:4518:30Class 3N0807LACNATest T2: W2K3E Theory
2720/11/200817:4518:30Lab 1C0610LSem 3Test T6: Com+ Theory
2820/11/200807:3009:30Lab 2C0809GSem 1Test 3: C Pratical
2920/11/200808:3011:30Class 1  Thi đầu vào
3020/11/200817:4519:45 C0608LSem 4Test 2: JSPS Practical
3121/11/200817:4519:45Lab 2C0605LSem 4Test 4: EJB& J2EE Practical
3222/11/200813:0015:30Lab ACNAN0807LACNATest T3: W2K3E Practical
3322/11/200813:30 Class 1C0802MSem 1Project Evaluation
3422/11/200817:4518:30Class 2T0808Lsem 1Test 2: C Theory
3522/11/200817:4518:30Class 1A0711LSem2Test 4: SQL server Database Theory
3626/11/200815:4516:30Class 2T0807Ksem1Test 4: HDJ&DMWMX Theory
3726/11/200817:4519:45Lab 2T0808Lsem 1Test 3: C Pratical
3826/11/200817:4519:45Class 1A0711LSem2Test 5: SQL server Database Practical
3928/11/200815:4516:30Lab 1C0704KSem 2Test T10: Advanced Programming in C# Theory
4028/11/200808:0008:45Lab 1C0609GSem 3Test T7: Web services & Security in .Net Theory
4129/11/200815:4517:45Lab2T0807Ksem1Test 5: HDJ & DWMX Practical
Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.