Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2019 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
170C1708M23-Nov19:45LabSem3EAD Theory
173C1708M25-Nov19:45LabSem3EAD Practical
157BC1712H4-Nov8:30LabSem3EAD Theory
158BC1712H4-Nov9:30LabSem3EAD Practical
167C1712H11-Nov9:30LabSem3MCC Theory
174C1807M29-Nov19:45LabSem2Java2 Theory
175C1807M30-Nov19:45LabSem2Java2 Practical
156BC1810GH9-Nov8:00LabSem2Project Java
159AC1908M6-Nov19:00LabSem1HDJ Theory
160AC1908M6-Nov19:00LabSem1HDJ Practical
165Retake7-Nov17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
166Retake9-Nov15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
168Retake14-Nov17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
169Retake21-Nov17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
171Retake23-Nov15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP