Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2018 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
265A1603M23-Nov19:45LabSem3WF1 Practical
267A1603M24-Nov19:45LabSem3WF1 Theory
270A1608M29-Nov19:45LabSem4WebEnt Theory
271A1608M30-Nov19:45LabSem4WebEnt Practical
259C1608L15-Nov17:45LabSem4XMJ Theory
261C1608L16-Nov17:45LabSem4XMJ Practical
254C1708M5-Nov19:45LabSem2PCS Theory
255C1708M6-Nov19:45LabSem2PCS Practical
234C1712M6-Nov19:45LabSem1PHP Theory
235C1712M9-Nov19:45LabSem1PHP Practical
251AC1807M1-Nov19:45LabSem1HDJ Theory
252AC1807M2-Nov19:45LabSem1HDJ Practical
269C1807M29-Nov19:45LabSem1BSTrap Theory
256Retake8-Nov17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
258Retake10-Nov15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
260Retake15-Nov17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
262Retake22-Nov17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
268Retake24-Nov15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
257T1712H10-Nov10:00ClassSem1Project Evaluation
263T1807I23-Nov13:00LabSem1PHP Theory
264T1807I23-Nov14:00LabSem1PHP Practical
249AT1810GH16-Nov8:00LabSem1BSTrap Theory
266T1810GH24-Nov8:00LabSem1ANGUJS Theory
272VTNET316-Nov16:00LabSem2Java Theory
273VTNET319-Nov16:00LabSem2Java Practical

Lịch thi tháng 11/2018 của trường Hanoi-Aptech