Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2018 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
225BA1608M1-Oct19:45LabSem3WCF Practical
241A1608M22-Oct19:45LabSem4InSE Theory
246C1608L29-Oct17:45LabSem4EJB Theory
250C1608L30-Oct17:45LabSem4EJB Practical
234C1712M6-Oct19:45LabSem1PHP Theory
235C1712M9-Oct19:45LabSem1PHP Practical
251C1807M30-Oct19:45LabSem1HDJ Theory
252C1807M31-Oct19:45LabSem1HDJ Practical
238Retake10-Oct17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
239Retake13-Oct15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
240Retake17-Oct17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
244Retake24-Oct17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
245Retake27-Oct15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
242T1712H23-Oct10:00LabSem1C Theory
243T1712H24-Oct10:00LabSem1C Practical
247T1807I29-Oct13:00LabSem1SQL Theory
248T1807I29-Oct14:00LabSem1SQL Practical
236T1810GH10-Oct8:00LabSem1HDJ Theory
237T1810GH10-Oct9:00LabSem1HDJ Practical
249T1810GH29-Oct8:00LabSem1BSTrap Theory

Lịch thi tháng 10/2018 của trường Hanoi-Aptech