Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 1/2019 như dưới đây.

LớpNgàyBắt đầuĐịa điểmKỳ họcMôn
3A1608M9-Jan19:45LabSem4WPSJ Theory
4A1608M10-Jan19:45LabSem4WPSJ Practical
11A1608M25-Jan19:45LabSem4WAJS Theory
12A1608M26-Jan19:45LabSem4WAJS Practical
9C1608L22-Jan17:45LabSem4Android Theory
10C1608L25-Jan17:45LabSem4Android Practical
5C1712H10-Jan9:30LabSem2XML Theory
13C1712M17-Jan19:45LabSem2Java1 Theory
14C1712M18-Jan19:45LabSem2Java1 Practical
6Retake10-Jan17:45LabACCPCác môn thực hành ACCP
7Retake17-Jan17:45LabACCPCác môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
8Retake19-Jan15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
1T1810GH5-Jan8:00LabSem1SQL Theory
2T1810GH5-Jan9:00LabSem1SQL Practical

Lịch thi tháng 1/2019 của trường Hanoi-Aptech (cập nhật 7/1)