Lịch thi tháng 09/2007

SEP 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
105/0909:3011:30Lab 3C0412HYear 2* T11: Advanced.Net Practical
204/0908:0008:45Lab 3C0503GYear 2Test T7: Web Services and Security in .Net
328/0920:0020:45Lab 3C0508MYear 2Test T6: Com + Theory
421/0920:0020:45Lab 2C0509MYear 2Test T4: Adv.Net Theory
525/0919:4521:45Lab 2C0509MYear 2Test T5: Adv.Net Practical
626/0910:0010:45Lab 2C0510HYear 2Test T6: Com + Theory
708/0908:0011:30Great HallC0510PGSem 2Project Evaluation
814/0908:0008:45Great HallC0511GYear 2Test T1: XML UML Theory
910/0920:0020:45Lab 3C0512MYear 2Test T2: ASP.Net Theory
1013/0919:4521:45Lab 3C0512MYear 2Test T3: ASP.Net Practical
1108/0914:0017:30Great HallC0602LSem 2Project Evaluation
1201/0917:4519:45Lab 2C0605LSem 2Test T7: Winforms Practical
1301/0910:0010:45Lab 1C0608HSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1405/0909:3011:30Lab 1C0608HSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1522/0918:0018:45Lab 3C0608LSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1626/0917:4519:45Lab 3C0608LSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1701/0919:4521:45Lab 2C0608MSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1819/0916:0016:45Lab 1C0609KSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1922/0915:4517:45Lab 1C0609KSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
2006/0920:0020:45Lab 2C0701MSem 1Test T7: SQL2 Theory
2110/0919:4521:45Lab 2C0701MSem 1Test T8: SQL2 Practical
2208/0908:0008:45Lab 1C0703GSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2312/0907:3009:30Lab 1C0703GSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
2417/0918:0018:45Lab 1C0706LSem 1Test T2: C Theory
2520/0917:4519:45Lab 1C0706LSem 1Test T3: C Practical
2614/0916:0016:45Lab 2C0707KSem 1Test T2: C Theory
2718/0915:4517:45Lab 2C0707KSem 1Test T3: C Practical
2805/0908:0008:45Lab 2C0709GSem 1Test T1: CF Theory
2901/0919:4521:45Lab 3RetakeYear 1Thi ghép
3008/0919:4521:45Lab 3RetakeYear 1Thi ghép
3115/0919:4521:45Lab 3RetakeYear 1Thi ghép
3222/0915:4517:45Lab 3RetakeYear 2Thi ghép (Winforms, Webforms Practical)
3325/0914:0014:45Great HallT0611IITTTest T7: SQL2 Theory
3429/0913:3015:30Lab 2T0611IITTTest T8: SQL2 Practical
3522/0914:0017:00Great HallT0611MITTProject Evaluation
3621/0910:0010:45Great HallT0702HSem 1Test T6: SQL1 Theory
3710/0918:0018:45Great HallT0704LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3813/0917:4519:45Lab 2T0704LSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3910/0914:0014:45Great HallT0708IITTTest T1: CF Theory
4011/0916:0016:45Great HallT0709KSem 1Test T1: CF Theory

 

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
101/0908:00 Class 1C0609PHSem 1Project Evaluation
201/0907:3009:30Lab 2C0608GSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
304/0915:4516:30Lab 1C0509KSem 3Test T4: Com+ Theory
405/0915:4516:30Lab 2C0610KSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
506/0917:4518:30Lab 1C0512LSem 3Test T1: XML UML Theory
608/0913:30 Class 1C0611MSem 1Project Evaluation
708/0908:00 Class 1T0610HSem 1Project Evaluation
808/0915:4517:45Lab 2C0610KSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
910/0919:4520:30Class 3N0705MACNAW2K3E- Test
1010/0919:4520:30Lab 2C0609MSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1112/0913:0015:30Lab ACNAN0705MACNAW2K3E Practical- Test
1212/0917:4518:30Class 3N0708LACNACIT Test
1312/0917:4518:30Lab 1C0505LSem 4Test T1: JSPS Theory
1413/0919:4521:45Lab 2C0609MSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1514/0914:0014:45Class 2T0612ISem 3Test T6: SQL 1 Theory
1615/0917:4519:45Lab 1C0505LSem 4Test T2: JSPS Practical
1719/0917:4518:30Lab 2C0610LSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1819/0915:4516:30Class 3N0709KACNACIT Test
1921/0908:0008:45Class 3N0705GACNAW2K3E- Test
2021/0917:4518:30Lab 1C0703LSem 1Test T8: RDBMS Theory
2122/0913:30 Class 1C0611GSem 1Project Evaluation
2222/0913:30 Class 1C0611PHSem 1Project Evaluation
2322/0917:4519:45Lab 2C0610LSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
2424/0907:3010:00Lab ACNAN0705GACNAW2K3E Practical- Test
2524/0917:4518:30Lab 2C0608LSem 2Test T5: .Net & C# Theory
2625/0917:4519:45Lab 1C0703LSem 1Test T9: RDBMS Practical
2728/0917:4518:30Lab 2C0607LSem 2Test T6: Winforms Theory
2829/0917:4518:30Class 3N0703LACNAW2K3I- Test

 

Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.