Lịch thi tháng 08/2007

AUG 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

Date
Start
Time
Finish
Time
Location
Class
Sem 
Exam Name
25/0810:0010:45Lab 1C0412HYear 2* T10: Advanced.Net Theory
29/0809:3011:30Lab 1C0412HYear 2* T11: Advanced.Net Practical
03/0817:4519:45Lab 1C0412LYear 2* T11: Advanced.Net Practical
28/0808:0008:45Lab 1C0503GYear 2Test T7: Web Services and Security in .Net
14/0820:0020:45Lab 1C0508MYear 2Test T4: Adv.Net Theory
17/0819:4521:45Lab 1C0508MYear 2Test T5: Adv.Net Practical
03/0820:0020:45Lab 1C0509MYear 2Test T2: ASP.Net Theory
07/0819:4521:45Lab 1C0509MYear 2Test T3: ASP.Net Practical
08/0810:0010:45Lab 1C0510HYear 2Test T4: Adv.Net Theory
11/0809:3011:30Lab 1C0510HYear 2Test T5: Adv.Net Practical
28/0810:0010:45Lab 1C0605HSem 2Test T6: Winforms Theory
31/0809:3011:30Lab 1C0605HSem 2Test T7: Winforms Practical
25/0818:0018:45Lab 1C0605LSem 2Test T6: Winforms Theory
29/0817:4519:45Lab 1C0605LSem 2Test T7: Winforms Practical
25/0810:0010:45Lab 1C0608HSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
29/0809:3011:30Lab 1C0608HSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
29/0820:0020:45Lab 2C0608MSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
07/0818:0018:45Lab 1C0612LSem 1Test T7: SQL2 Theory
10/0817:4519:45Lab 1C0612LSem 1Test T8: SQL2 Practical
09/0820:0020:45Lab 1C0701MSem 1Test T6: SQL1 Theory
07/0820:0020:45Lab 1C0705MSem 1Test T2: C Theory
10/0819:4521:45Lab 1C0705MSem 1Test T3: C Practical
10/0808:0008:45Lab 1C0708GSem 1Test T1: CF Theory
11/0819:4521:45Lab 3RetakeYear 1ACCP 2003/ ITT 2003 (Thi ghép)
18/0815:4517:45Lab 2RetakeYear 2* T7: VB.NET & Winforms Practical
25/0819:4521:45Lab 3RetakeYear 1ACCP 2003/ ITT 2003 (Thi ghép)
03/0809:3011:30Lab 1T0609HITTTest T8: SQL2 Practical
11/0813:3017:30Great HallT0609IITTProject Evaluation
11/0814:0014:45Great HallT0610IITTTest T7: SQL2 Theory
16/0813:3015:30Lab 1T0610IITTTest T8: SQL2 Practical
18/0814:0014:45Great HallT0611IITTTest T6: SQL1 Theory
10/0818:0018:45Great HallT0701LSem 1Test T7: SQL2 Theory
14/0817:4519:45Lab 1T0701LSem 1Test T8: SQL2 Practical
24/0810:0010:45Great HallT0702HSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
28/0809:3011:30Lab 1T0702HSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
18/0818:0018:45Great HallT0705LSem 1Test T2: C Theory
22/0817:4519:45Lab 1T0705LSem 1Test T3: C Practical

 

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
101/0810:0010:45Class 2C0611PHSem 1Test T7: SQL 2 Theory
202/0819:4520:30Class 3N0706MACNACIT Test
304/0809:3023:30Lab 1C0611PHSem 1Test T8: SQL 2 Practical
407/0817:4518:30Class 1N0611LACNAW2K3I- Test
507/0815:4516:30Class 3N0707KACNACIT Test
608/0814:0014:45Class 1T0612ISem 2Test T4: HDJ & DWMX Theory
709/0814:0014:45Class 1T0610ISem 3Test T7: SQL 2 Theory
809/0813:0015:30ACNA LabN0611LACNAW2K3I Practical – Test
910/0813:3015:30Lab 1T0612ISem 2Test T5: HDJ & DWMX Practical
1010/0810:0010:45Class 2T0707HSem 1Test T1: CF Theory
1111/088:00 Class 2C0603MSem 2Project Evaluation
1211/0808:00 Class 2C0511HSem 2Project Evaluation
1313/0819:4520:30Class 3N0704MACNAW2K3E- Test
1413/0814:0014:45Class 1T0704ISem 1Test T2: C Theory
1514/0813:3015:30Lab 1T0610ISem 3Test T8: SQL 2 Practical
1615/0813:0015:30Lab 3N0704MACNAW2K3E Practical- Test
1715/0808:0008:45Lab 1C0605GSem 2Test T6: Winforms Theory
1816/0815:4516:30Lab 1C0411KSem 4Test T3: EJB2 & J2EE Theory
1916/0817:4518:30Lab 2C0608LSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2017/0817:4518:30Lab 1C0703LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2117/0813:3015:30Lab 1T0704ISem 1Test T3: C Practical
2218/0807:3009:30Lab 1C0605GSem 2Test T7: Winforms Practical
2320/0815:4517:45Lab 1C0411KSem 4Test T4: EJB2 & J2EE Practical
2420/0817:4519:45Lab 2C0608LSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2521/0819:4520:30Lab 2C0607MSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2621/0819:4520:30Lab 1C0506MSem 3Test T4: Com+ Theory
2721/0817:4518:30Lab 2C0607LSem 2Test T5: .Net & C# Theory
2821/0817:4519:45Lab 1C0703LSem 1Test T5: HDJ & DMWX Practical
2924/0819:4521:45Lab 2C0607MSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
3024/0808:0008:45Lab 2C0609GSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
3124/0817:4518:30Class 3N0612LACNAW2K3I- Test
3225/0808:00 Class 1C0609PHSem 1Project Evaluation
3327/0813:0015:30Lab 3N0612LACNAW2K3I Practical – Test
3427/0817:4518:30Lab 1C0512LSem 3Test T1: XML UML Theory
3528/0819:4520:30Class 3N0701MACNAW2K3I- Test
3628/0807:3009:30Lab 2C0609GSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
3729/0808:0008:45Lab 2C0608GSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
3830/0813:0015:30Lab 3N0701MACNAW2K3I Practical- Test
3931/0819:4520:30Class 3N0705MACNAW2K3E- Test
4031/0815:4516:30Lab 1C0509KSem 3Test T4: Com+ Theory

 

Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.