Lịch thi tháng 07/2008

July 2008 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
122/0718:0018:45Class 3A0805LSem 1Test E1: English
219/0714:0017:30Class 3C0508MYear 2Project Evaluation
326/0708:3011:30Class 3C0510H-C#Year 2Project Evaluation
412/0708:3011:30Class 3C0510H-JavaYear 2Project Evaluation
511/0708:0008:45Lab 2C0511GYear 2Test T3: EJB2 & J2EE Theory
615/0707:3009:30Lab 2C0511GYear 2Test T4: EJB2 & J2EE Practical
714/0720:0020:45Lab 3C0512MYear 2Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
817/0719:4521:45Lab 3C0512MYear 2Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
909/0709:3011:30Lab 2C0608HYear 2Test T3: ASPN Practical
1012/0720:0020:45Class 2C0608MYear 2Test T1: XML UML Theory
1116/0710:0010:45Lab 2C0611HSem 2Test T6: Winforms Theory
1219/0709:3011:30Lab 2C0611HSem 2Test T7: Winforms Practical
1312/0714:0017:30Class 3C0612LSem 2Project Evaluation
1419/0718:0018:45Lab 2C0706LSem 2Test T3: XML Theory
1508/0708:0009:10Lab 1C0708GSem 2Test T1: Java Theory
1609/0707:3009:30Lab 1C0708GSem 2Test T2: Java Practical
1710/0720:0021:10Lab 1C0708MSem 2Test T1: Java Theory
1814/0719:4521:45Lab 1C0708MSem 2Test T2: Java Practical
1918/0708:0008:10Lab 2C0709GSem 2Test T1: Java Theory
2022/0707:3009:30Lab 2C0709GSem 2Test T2: Java Practical
2126/0714:0017:30Class 3C0710KSem 1Project Evaluation
2215/0720:0020:45Lab 1C0805MSem 1Test T1: CF Theory
2307/07  Great HallEntry July 2008 Entry Exam
2421/07  Great HallEntry July 2008 Entry Exam
2512/0708:3011:30Class 3T0710GSem 1Project Evaluation
2616/0714:0014:45Class 2T0711IITTTest T6: RDBMS Theory
2718/0713:3015:30Lab 2T0711IITTTest T7: RDBMS Practical
2819/0714:0017:30Class 3T0711KSem 1Project Evaluation
2924/0718:0018:45Class 1T0801LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3028/0717:4519:45Lab 1T0801LSem 1Test T5: HDJ & DW8 Practical
3118/0710:0010:45Class 2T0804HSem 1Test T2: C Theory
3222/0709:3011:30Lab 2T0804HSem 1Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
15/7/200814:0015:00Class 1Thi thử đầu vào
27/7/200817:4518:30Lab 1C0608LSem 3Test T4: Adv.Net Theory
38/7/200815:4517:45Lab 1C0611KSem 2Test T7: Winforms Practical
410/7/200817:4519:45Lab 1C0608LSem 3Test T5: Adv.Net Practical
511/7/200819:4520:30Class 3N0805MACNACIT Test
612/7/200810:0010:45Class 2T0712HSem 1Test T6: RDBMS Theory
712/7/200810:0010:45Lab 2C0805HSem 1 Test 1: CF Theory
812/7/200808:00Class 1C0611GSem 2Project Evaluation
912/7/200817:4518:30Class 3N0804LACNAW2K3E- Test
1015/7/200813:0015:30Lab ACNAN0804LACNAW2K3E Practical- Test
1116/7/200808:0008:45Lab 2C0711GSem 1Test T6: RDBMS Theory
1216/7/200809:3011:30Lab 2T0712HSem 1Test T8: RDBMS Practical
1317/7/200817:4518:30Lab 2C0512LSem 4Test T3: EJB & J2EE Theory
1418/7/20088:309:30Class 1Thi thử đầu vào
1518/7/200815:4516:30Lab 1C0704KSem 2Test T4: SQL Server Database Theory
1618/7/200810:0010:45Class 1A0711HSem 1Test T6: RDBMS Theory
1718/7/200817:4518:30Lab 3C0605LSem 3Test T7: Web services & Security in .Net Theory
1818/7/200817:4518:30Class 1A0711LSem 1Test T6: RDBMS Theory
1919/7/200807:3009:30Lab 2C0711GSem 1Test T7: RDBMS Practical
2019/7/200819:4520:30Class 3N0712MACNAE2K3M- Test
2121/7/200817:4519:45Lab 2C0512LSem 4Test T4: EJB & J2EE Practical
2222/7/200815:4517:45Lab 1C0704KSem 2Test T5: SQL Server Database Practical
2322/7/200809:3011:30Class 1A0711HSem 1Test T7: RDBMS Practical
2422/7/200817:4519:45Class 1A0711LSem 1Test T7: RDBMS Practical
2522/7/200813:0015:30Lab ACNAN0712MACNAE2K3M Practical – Test
2626/7/20088:00Class 1C0710PHSem 1Project Evaluation
2726/7/200813:30Class 1C0710PISem 1Project Evaluation
2831/7/200819:4520:30Lab 1C0802MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
Chú ý:
Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.