Lịch thi tháng 07/2007

JULY 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
114/0713:3017:30Great HallC0411MYear 2Project Evaluation
214/0709:3011:30Lab 1C0412HYear 2* T9: ASP.Net & Webforms Practical
318/0718:0018:45Lab 1C0412LYear 2* T10: Advanced.Net Theory
421/0717:4519:45Lab 1C0412LYear 2* T11: Advanced.Net Practical
531/0708:0008:45Lab 1C0503GYear 2Test T6: Com + Theory
628/0713:3017:30Great HallC0510KSem 2Project Evaluation
714/0708:0011:30Great HallC0511GSem 2Project Evaluation
823/0720:0020:45Great HallC0512MYear 2Test T1: XML UML Theory
927/0710:0010:45Lab 1C0605HSem 2Test T5: .Net & C# Theory
1025/0718:0018:45Lab 1C0605LSem 2Test T5: .Net & C# Theory
1116/0720:0020:45Lab 1C0701MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
1219/0719:4521:45Lab 1C0701MSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
1331/0720:0020:45Lab 1C0705MSem 1Test T2: C Theory
1420/0710:0010:45Great HallT0609HITTTest T7: SQL2 Theory
1523/0709:3011:30Lab 1T0609HITTTest T8: SQL2 Practical
1621/0720:0020:45Great HallT0611MITTTest T7: SQL2 Theory
1725/0719:4521:45Lab 1T0611MITTTest T8: SQL2 Practical
1813/0718:0018:45Great HallT0701LSem 1Test T6: SQL1 Theory

 

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
112/0719:4520:30Lab 1C0611MSem 1Test T7: SQL 2 Theory
212/0717:4519:45Lab 2C0608LSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
314/0708:0008:45Lab 1C0605GSem 2Test T5: .Net & C# Theory
414/0713:30 Class 2T0610MSem 1Project Evaluation
514/0708:00 Class 2C0610LSem 1Project Evaluation
616/0719:4521:45Lab 1C0611MSem 1Test T8: SQL 2 Practical
716/0715:4516:15Lab 1C0411KSem 4Test T3: EJB2 Theory
817/0717:4518:30Lab 2C0607LSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
919/0715:4516:15Lab 2C0509KSem 3Test T5: Adv.Net Theory
1019/0715:4517:45Lab 1C0411KSem 4Test T4: EJB2 Practical
1120/0719:4520:30Lab 2C0506MSem 3Test T5: Adv.Net Theory
1220/0717:4519:45Lab 1C0607LSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
1320/0715:4517:45Lab 2C0509KSem 3Test T6: Adv.Net Practical 
1421/0717:4518:30Class 3N0703LACNAW2K3E- Test
1521/078:008:45Lab 2C0608GSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
1624/0719:4521:45Lab 1C0506MSem 3Test T6: Adv.Net Practical
1724/0707:3009:30Lab 2C0608GSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1824/0713:0015:30Lab 3N0703LACNAW2K3E- Practical Test
1927/0708:0008:45Lab 1C0611GSem 1Test T7: SQL 2 Theory
2028/0713:30 Class 2C0511HSem 2Project Evaluation
2128/0717:4518:30Lab 1C0505LSem 3Test T7: Web services & Security in .Net Theory
2231/0707:3009:30Lab 1C0611GSem 1Test T8: SQL 2 Practical
2331/0714:0014:45Class 1T0610ISem 3Test T7: SQL 2 Theory

 

Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.