Lịch thi tháng 06/2007

JUN 2007 EXAM SCHEDULE

56 Nguyễn Chí Thanh

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationClassSem Exam Name
130/0614:0017:30Great HallC0411MYear 2Project Evaluation
230/0610:0010:45Lab 1C0412HYear 2* T8: ASP.Net & Webforms Theory
312/0608:0008:45Lab 1C0503GYear 2Test T5: Adv.Net Theory
415/0607:3009:30Lab 1C0503GYear 2Test T6: Adv.Net Practical
519/0620:0020:45Lab 1C0508MYear 2Test T2: ASP.Net Theory
622/0619:4521:45Lab 1C0508MYear 2Test T3: ASP.Net Practical
708/0620:0020:30Great HallC0509MYear 2Test T1: XML UML Theory
808/0610:0010:45Lab 1C0510HYear 2Test T2: ASP.Net Theory
909/0609:3011:30Lab 1C0510HYear 2Test T3: ASP.Net Practical
1016/0608:0008:45Lab 1C0510PGSem 2Test T6: Winforms Theory
1120/0607:3009:30Lab 1C0510PGSem 2Test T7: Winforms Practical
1223/0608:0011:30Great HallC0511GSem 2Project Evaluation
1309/0614:0017:30Great HallC0511KSem 2Project Evaluation
1409/0614:0017:30Great HallC0512MSem 2Project Evaluation
1521/0618:0018:45Lab 1C0602LSem 2Test T6: Winforms Theory
1625/0617:4519:45Lab 1C0602LSem 2Test T7: Winforms Practical
1712/0610:0010:45Lab 1C0605HSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
1815/0609:3011:30Lab 1C0605HSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
1907/0618:0018:45Lab 1C0605LSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2009/0617:4519:45Lab 1C0605LSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2109/0608:0011:30Great HallC0608HSem 1Project Evaluation
2216/0614:0017:30Great HallC0608MSem 1Project Evaluation
2305/0618:0018:45Lab 1C0612LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
2408/0617:4519:45Lab 1C0612LSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
2529/0618:0018:45Lab 1C0612LSem 1Test T6: SQL1 Theory
2626/0608:0008:45Lab 1C0703GSem 1Test T2: C Theory
2727/0607:3009:30Lab 1C0703GSem 1Test T3: C Practical
2801/0620:0020:45Lab 1C0705MSem 1Test T1: CF Theory
2902/0617:4519:45Lab 1Retake ACCP 2003 (Retake)
3016/0608:0011:30Great HallT0607HITTProject Evaluation
3118/0614:0017:30Great HallT0608LSem 1Project Evaluation
3223/0614:0017:30Great HallT0609KITTProject Evaluation
3326/0614:0014:45Great HallT0610IITTTest T6: SQL1 Theory
3426/0614:0014:45Great HallT0611IITTTest T4: HDJ & DWMX Theory
3530/0613:3015:30Lab 1T0611IITTTest T5: HDJ & DWMX Practical
3613/0620:0020:45Great HallT0611MITTTest T6: SQL1 Theory
3708/0618:0018:45Great HallT0701LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
3812/0617:4519:45Lab 1T0701LSem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
3908/0610:0010:45Great HallT0702HSem 1Test T2: C Theory
4012/0609:3011:30Lab 1T0702HSem 1Test T3: C Practical
4125/0618:0018:45Great HallT0704LSem 1Test T2: C Theory
4228/0617:4519:45Lab 1T0704LSem 1Test T3: C Practical

19 Nguyễn Trãi

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
101/0617:3018:15Class 3N0610LACNAW2K3I- Test
201/0617:4519:45Lab 2C0607LSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
301/0614:0014:45Class 1T0704ISem 1Test T1: CF Theory
402/0608:0010:00Lab 1C0605GSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
502/0619:4521:45Lab 1C0603MSem 2Test T7: Winforms Practical
604/0612:0018:00ACNA LabN0610LACNAFinal Practical
704/0615:4516:15Lab 1C0411KSem 4Test T1: JSPS Theory
804/0619:3020:15Class 3N0705MACNACIT Test
905/0619:3020:15Class 3N0701MACNAW2K3E- Test
1005/0617:4518:30Lab 1C0703LSem 1Test T2: C Theory
1106/0612:0018:00ACNA LabN0610LACNAFinal Practical
1206/0617:4518:30Class 3N0612LACNAW2K3E- Test
1307/0613:0015:30Lab 3N0701MACNAW2K3E Practical- Test
1407/0615:4517:45Lab 1C0411KSem 4Test T2: JSPS Practical
1508/0617:4519:45Lab 1C0703LSem 1Test T3: C Practical
1608/0610:0010:45Class 1C0609PHSem 1Test T7: SQL 2 Theory
1708/0613:0015:30Lab 3N0612LACNAW2K3E Practical – Test
1808/0615:4517:45Lab 1RetakeSem 1Test: HDJ & DWMX Practical(ITT+ACCP2005)
1912/0609:3011:30Lab 1C0609PHSem 1Test T8: SQL 2 Practical
2016/0614:0014:45Class 1T0610ISem 3Test T6: SQL 1 Theory
2116/0617:4518:30Lab 1C0505LSem 3Test T4: Com+ Theory
2216/0608:00 Class 1C0609GSem 1Project Evaluation
2316/0613:30 Class 1C0609MSem 1Project Evaluation
2419/0608:0008:45Lab 1C0611GSem 1Test T6: SQL 1 Theory
2523/0608:00 Class 1C0512LSem 2Project Evaluation
2625/0610:0010:45Class 1T0610HSem 1Test T7: SQL 2 Theory
2726/0619:4520:30Lab 2C0607MSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
2827/0609:3011:30Lab 1T0610HSem 1Test T8: SQL 2 Practical
2928/0619:4520:30Lab 1C0611MSem 1Test T7: SQL 2 Theory
3028/0617:4518:30Lab 2C0608LSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
3129/0619:4521:45Lab 2C0607MSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
3230/0608:00 Class 1C0610KSem 1Project Evaluation
3330/0610:0010:45Class 2C0611PHSem 1Test T6: SQL 1 Theory

 

Chú ý: 
 Đối với học viên thi lại:
– Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 Đối với các lớp bảo vệ Project:
– Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
– Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
– Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.